Logotype

Finansiella rapporter & presentationer

Novedo trycker inte bolagets årsredovisning av hållbarhetsskäl. Önskar du en utskriven pappersversion av årsredovisningen, välkommen att kontakta info@novedo.se.

2023Press­meddelandeRapport

Nov 2, 2023

Kv3 2023: Stabil tillväxt och utveckling

Aug 24, 2023

Kv2 2023: Stark tillväxt och stabil utveckling

Aug 14, 2023

Kv2 2023: Publicering av preliminära siffror avseende omsättning och resultat

May 12, 2023

Kv1 2023: Stabil tillväxt och starkt kassaflöde

Apr 21, 2023

Novedo publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Feb 23, 2023

Bokslutskommuniké 2022: Stabil tillväxt och lönsamhet

2022Press­meddelandeRapport

Nov 30, 2022

Q3 2022: God tillväxt och resultatutveckling

Nov 29, 2022

Q2 2022: Korrigering av uppgifter i delårsrapport för kvartalet april–juni 2022

Aug 19, 2022

Novedo publicerar Q2-rapport och uppdatering av förvärvspipeline samt överväger obligationsemission

May 31, 2022

Novedo Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2022

Apr 29, 2022

Novedo publicerar årsredovisning för 2021

Feb 28, 2022

Novedo Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 juli 2020 – 31 december 2021