Logotype

Finansiella rapporter & presentationer

Novedo trycker inte bolagets årsredovisning av hållbarhetsskäl. Önskar du en utskriven pappersversion av årsredovisningen, välkommen att kontakta info@novedo.se.

2024Press­meddelandeRapport

8 maj, 2024

Kv1 2024: Stabilt resultat och gott orderläge

23 apr, 2024

Novedo publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

14 feb, 2024

Bokslutskommuniké 2023: Stabil tillväxt och resultatutveckling

2023Press­meddelandeRapport

2 nov, 2023

Kv3 2023: Stabil tillväxt och utveckling

24 aug, 2023

Kv2 2023: Stark tillväxt och stabil utveckling

14 aug, 2023

Kv2 2023: Publicering av preliminära siffror avseende omsättning och resultat

12 maj, 2023

Kv1 2023: Stabil tillväxt och starkt kassaflöde

21 apr, 2023

Novedo publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

23 feb, 2023

Bokslutskommuniké 2022: Stabil tillväxt och lönsamhet

2022Press­meddelandeRapport

30 nov, 2022

Q3 2022: God tillväxt och resultatutveckling

29 nov, 2022

Q2 2022: Korrigering av uppgifter i delårsrapport för kvartalet april–juni 2022

19 aug, 2022

Novedo publicerar Q2-rapport och uppdatering av förvärvspipeline samt överväger obligationsemission

31 maj, 2022

Novedo Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2022

29 apr, 2022

Novedo publicerar årsredovisning för 2021

28 feb, 2022

Novedo Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 juli 2020 – 31 december 2021