Logotype

Finansiella mål

Novedos övergripande mål är att kontinuerligt växa inom utvalda segment och marknader. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

Omsättningstillväxt

EBITA-marginal

> 50 %

omsättningstillväxt per år

2022 – 2024, inkluderat 3% organisk tillväxt på medellång sikt

> 10 %

EBITA-marginal

EBITA-marginal per år på medellång sikt

< 3,5x

Nettoskuld / EBITDA