Logotype

Att vara en del av Novedo

Novedo söker bolag som har en stark position inom sin nisch, är lönsamma och har ett stabilt kassaflöde. Vi letar efter entreprenörer som skapat en god kultur och har nöjda kunder. Och viktigast av allt – entreprenören ska vilja driva bolaget vidare på sitt sätt.

Vid förvärv erbjuds entreprenören att bli delägare i Novedo

Vår förvärvsprocess

  1. Initiativ En första kontakt initieras av Novedo, mäklare eller entreprenören själv.
  2. Förståelse I personliga möten vill Novedo lära känna entreprenören och förstå verksamheten från grunden, kulturellt och affärsmässigt.
  3. Samsyn framåt Novedo ser gärna att bolaget drivs vidare i entreprenörens positiva anda. Tillsammans bildar man samsyn kring vilka förutsättningar bolaget behöver för att utvecklas och skapa bäst möjliga värdetillväxt. 
  4. Förvärv Förvärvet genomförs i regel inom sex veckor efter första kontakt.

Vill du sälja ditt bolag och driva det vidare?

Bli del av oss

Lär känna våra entreprenörer

Våra entreprenörer