Logotype

Revisor

Vid årsstämman 2023 omvaldes revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PWC) som bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma. Victor Lindhall är utsedd som huvudansvarig revisor.