Logotype

Revisor

Vid årsstämman 2022 omvaldes revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PWC) som bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma. Åsa Eriksson är utsett som huvudansvarig revisor.