Logotype

Press­meddelanden

För att endast se press­meddelanden som offentliggjorts enligt lag eller andra regelverk, vänligen välj ”Regulatorisk information” nedan.

2024

14 feb, 2024, 07:30
Regulatorisk information
Bokslutskommuniké 2023: Stabil tillväxt och resultatutveckling

Fjärde kvartalet (oktober–december 2023)

19 jan, 2024, 08:15
Regulatorisk information
Novedos dotterbolag Ventilationskontroll expanderar till Skåneregionen via förvärv av OVKservice Syd AB

Novedo Holding AB:s (publ) dotterbolag Ventilationskontroll Aeolus Aktiebolag har idag tecknat avtal om att förvärva det skånebaserade bolaget OVKservice Syd AB som är en väletablerad aktör inom framförallt ventilationsbesiktning och ventilationstjänster. Bolaget har en stabil och återkommande kundbas med en årsomsättning om cirka 10 MSEK för 2023. Tillträde beräknas ske per 1 februari 2024.

2023

7 dec, 2023, 13:00
Novedo förvärvar danska infrastrukturkoncernen Nørgaard Anlæg Holding ApS med ca 160 MSEK i årsomsättning

Novedo Holding AB (publ), en nischad industrigrupp inom affärs­segementen Industri, Infrastruktur och Installation & Tjänster, har idag förvärvat den danska infrastrukturkoncernen Nørgaard Anlæg Holding ApS med dotterbolag (”Nørgaard”) och därmed genomfört koncernens tredje bolagsförvärv i Danmark. Nørgaard är beläget i södra Danmark och utför vatten-, avlopps- och landskapsentreprenader till framförallt offentlig sektor. Nørgaard rapporterade en årsomsättning om 106,3 MDKK (ca 160 MSEK) för räkenskapsåret 2022/2023. Tillträde beräknas ske Q4 2023.

6 dec, 2023, 11:40
Regulatorisk information
Novedo tillsätter interim CFO

Novedo Holding AB:s (publ) (”Novedo”) nuvarande CFO Anders Eriksson lämnar sin roll som CFO och medlem av koncernledningen. Efter överlämning tar Lars Kvarnsund från och med den 15 december 2023 över som interim CFO för Novedo. Kvarnsund har mångårig relevant erfarenhet, bland annat från rollen som CFO för börsnoterade GARO AB (publ) mellan åren 2000–2018. En rekryteringsprocess av en ny CFO för Novedo kommer att påbörjas omgående.

16 nov, 2023, 16:10
Valberedningen utsedd inför årsstämman 2024

Valberedningen inför Novedo Holding AB:s (publ) årsstämma 2024 har utsetts i enlighet med valberedningens instruktion som antogs av årsstämman den 12 maj 2023.

2 nov, 2023, 07:30
Regulatorisk information
Kv3 2023: Stabil tillväxt och utveckling

Tredje kvartalet (juli–september 2023)

1 nov, 2023, 16:15
Regulatorisk information
Novedo tidigarelägger publicering av Q3-rapport 2023 till den 2 november 2023

Novedo Holding AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 till den 2 november 2023 mot bakgrund av att rapporten är färdigställd tidigare än beräknat. Tidigare datum för publicering av rapporten var satt till den 16 november 2023.

21 sep, 2023, 10:00
Regulatorisk information
Kommuniké från extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334-4202, hölls idag den 21 september 2023 i Stockholm. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och riktade nyemissioner av aktier, i enlighet med de förslag som lämnats på förhand av styrelsen. Vid stämman var 80,7 procent av bolagets aktier och röster representerade.

14 sep, 2023, 15:40
Regulatorisk information
Novedo erhåller godkännande från obligationsinnehavarna avseende villkorsändringar för utestående obligationslån

Den 28 augusti 2023 initierade Novedo Holding AB (publ) (”Novedo” eller ”Bolaget”) ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende vissa ändringar av obligationsvillkoren (”Obligationsvillkoren”) för Bolagets utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0017070980 (”Obligationerna”). Det Skriftliga Förfarandet har idag framgångsrikt avslutats. Cirka 82 procent av det justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för förslaget.

28 aug, 2023, 13:45
Regulatorisk information
Novedo initierar skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för utestående obligationslån

Novedo Holding AB (publ) (”Novedo” eller ”Bolaget”) har idag inlett ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende Bolagets utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0017070980 (”Obligationerna”) i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”) för att efterfråga vissa ändringar av Obligationsvillkoren, däribland en villkorad förlängning av löptiden med tolv månader (”Ändringarna”). Obligationsinnehavare som representerar cirka 49 procent av utestående nominellt belopp under Obligationerna har åtagit sig att rösta för förslaget i det Skriftliga Förfarandet.

Ladda fler