Logotype

Press­meddelanden

För att endast se press­meddelanden som offentliggjorts enligt lag eller andra regelverk, vänligen välj ”Regulatorisk information” nedan.

2023

28 feb, 2023, 08:45
Regulatorisk information
Novedo förvärvar det danska industribolaget Stantraek A/S med en årlig omsättning om ca 220 MSEK

Novedo Holding AB (publ), en nischad industrigrupp inom Industri, Infrastruktur och Installation & Tjänster, har idag förvärvat det danska industribolaget Stantraek A/S som är en specialist inom kundanpassade komponenter och plåtdetaljer till industriella applikationer. Stantraeks omsättning för 2022 uppgick till ca 220 MSEK. Tillträde beräknas ske under Q1 2023. Efter förvärvet uppgår Novedos proformerade nettoomsättning till ca 2,7 miljarder SEK och proformerad EBITA till ca 300 MSEK.

27 feb, 2023, 08:45
Regulatorisk information
Novedo förvärvar takspecialisten Helsingborgs Byggplåt och Bra Tak Entreprenad Skåne med en samlad årsomsättning om ca 120 MSEK

Novedo Holding AB (publ), en nischad industrigrupp inom Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster, har idag tecknat avtal om förvärv av den Skånebaserade takspecialisten Helsingborgs Byggplåt AB och det helägda dotterbolaget Bra Tak Entreprenad Skåne AB. Bolagens samlade omsättning för 2022 uppgick till cirka 120 MSEK. Tillträde beräknas ske under Q1 2023.

23 feb, 2023, 07:30
Regulatorisk information
Bokslutskommuniké 2022: Stabil tillväxt och lönsamhet

21 feb, 2023, 17:00
Regulatorisk information
Novedo har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 250 MSEK inom ramen för existerande obligationslån

Stockholm, 21 februari 2023 (17:00 CET)

15 feb, 2023, 08:00
Regulatorisk information
Novedo överväger obligationsemission – publicerar preliminära resultatsiffror för Q4 2022 samt helår 2022

Stockholm, 15 februari 2023 (kl 08:00)

12 jan, 2023, 17:30
Regulatorisk information
Kommuniké från extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ) den 12 januari 2023

Stockholm 12 januari 2023 (kl 17:30 CET)

Extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 ("Novedo"), hölls idag
den 12 januari 2023 på Biblioteksgatan 29 i Stockholm.

9 jan, 2023, 17:30
Regulatorisk information
Novedo stärker styrelsens börserfarenhet samt inleder dual-track process

Stockholm, 9 januari 2023 (17:30 CET)

Novedo Holding AB (publ) (”Novedo” eller ”Bolaget”), en privatägd industrigrupp inom Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster, har haft en stark tillväxt sedan första bolagsförvärvet 2021. Sammantaget uppgår Novedos proformerade nettoomsättning på årsbasis till 2 337,2 MSEK och proformerad EBITA till 245,4 MSEK efter det senaste förvärvet i november 2022. Marknadspotentialen för fortsatt lönsam tillväxt är god och som ett led i framtida kapitalanskaffning förbereds Bolaget för en eventuell börsnotering under 2023. I syfte att öka förutsättningarna för bästa möjliga kapital-anskaffning har Novedos styrelse och huvudägare även inlett en så kallad dual-track process, vilket innebär att parallellt med börsnoteringsarbetet så sonderas möjligheten till annan typ av förändring av ägandet.

2022

22 dec, 2022, 12:00
Regulatorisk information
Kallelse till extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Stockholm 22 december 2022 (kl 12:00 CET)

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 ("Novedo" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 januari 2023 klockan 16:00 på Convendum, Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Registrering öppnar klockan 15:30.

30 nov, 2022, 07:30
Regulatorisk information
Q3 2022: God tillväxt och resultatutveckling

Stockholm, 30 november 2022 (07:30 CET)

29 nov, 2022, 19:35
Regulatorisk information
Q2 2022: Korrigering av uppgifter i delårsrapport för kvartalet april–juni 2022

Stockholm, 29 november 2022 (19:35 CET)

I samband med Novedo Holding AB:s (publ) (”Bolaget”) arbete med delårsrapporten för perioden juli – september 2022 har bolaget uppdagat felaktiga uppgifter i delårsrapporten för perioden april – juni 2022 som publicerades den 19 augusti 2022. De felaktiga uppgifterna består i att en positiv post om 19,3 MSEK felaktigt redovisats i finansnettot i resultaträkningen i stället för som en balanspost goodwill.

Ladda fler