Logotype

Press­meddelanden

För att endast se press­meddelanden som offentliggjorts enligt lag eller andra regelverk, vänligen välj ”Regulatorisk information” nedan.

2022

30 nov, 2022, 07:30
Regulatorisk information
Q3 2022: God tillväxt och resultatutveckling

Stockholm, 30 november 2022 (07:30 CET)

29 nov, 2022, 19:35
Regulatorisk information
Q2 2022: Korrigering av uppgifter i delårsrapport för kvartalet april–juni 2022

Stockholm, 29 november 2022 (19:35 CET)

I samband med Novedo Holding AB:s (publ) (”Bolaget”) arbete med delårsrapporten för perioden juli – september 2022 har bolaget uppdagat felaktiga uppgifter i delårsrapporten för perioden april – juni 2022 som publicerades den 19 augusti 2022. De felaktiga uppgifterna består i att en positiv post om 19,3 MSEK felaktigt redovisats i finansnettot i resultaträkningen i stället för som en balanspost goodwill.

11 nov, 2022, 09:30
Regulatorisk information
Novedo expanderar utanför Sverige – förvärvar danska Nordkabel A/S med en årlig omsättning om ca 315 MSEK

Stockholm, 11 november 2022 (09:30 CET)

Novedo Holding AB (publ), en privatägd industrigrupp inom industri, infrastruktur och installation & tjänster har idag förvärvat det danska bolaget Nordkabel A/S (”Nordkabel”) och därmed genomfört bolagets första förvärv utanför Sverige. Nordkabel, som kommer att ingå i Novedos segment Infrastruktur, utför installationer och servicearbeten inom framförallt elnät, fiber samt vatten och har en stark och stabil kundbas uteslutande inom B2B med välkända bolagsnamn och kunder inom den offentliga sektorn. Nordkabel rapporterade en omsättning om 215 MDKK och EBITA om 32,5 MDKK (motsvarande ca 315 MSEK respektive 48 MSEK) för räkenskapsåret som slutade 30 juni 2022. Tillträde beräknas ske Q4 2022.

25 okt, 2022, 13:45
Regulatorisk information
Novedo offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av bolagets obligationer vid Nasdaq Stockholm

30 aug, 2022, 19:10
Novedo har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 250 MSEK inom ramen för existerande obligationslån

19 aug, 2022, 07:30
Regulatorisk information
Novedo publicerar Q2-rapport och uppdatering av förvärvspipeline samt överväger obligationsemission

”Under andra kvartalet har vi fortsatt att växa vår industrigrupp. Vi har hittills i år förvärvat åtta nya bolag. Sedan starten för drygt ett år sedan har vi genomfört 19 förvärv och totalt omsätter gruppen pro forma cirka 2 050 MSEK med en EBITDA om cirka 260 MSEK* på årsbasis.”, säger Per-Johan Dahlgren, VD och koncernchef för Novedo.

17 aug, 2022, 11:00
Novedo tidigarelägger publicering av Q2-rapport till den 19 augusti 2022

1 jul, 2022, 09:00
Novedos portföljbolag ProvideU förvärvar Elektronik Mekanik i Västerås

Ett av företagsgruppen Novedos portföljbolag, ProvideU, har idag tecknat avtal om att förvärva Elektronik Mekanik i Västerås (EM). Med förvärvet ökar Novedo sin proformerade omsättning på rullande 12 månadersbasis till drygt 2 miljarder SEK och sin EBITDA till 292 MSEK.

1 jul, 2022, 08:55
Novedo förvärvar Nordsign AB

Företagsgruppen Novedo har idag tecknat avtal om att förvärva Nordsign AB. Bolaget är Novedos artonde förvärv sedan starten 2021. Med förvärvet av Nordsign uppgår Novedos proformerade omsättning till cirka 2 miljarder SEK med en EBITDA om 277 MSEK.

7 jun, 2022, 16:00
Kommuniké från årsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Ladda fler