Logotype

Press­meddelanden

För att endast se press­meddelanden som offentliggjorts enligt lag eller andra regelverk, vänligen välj ”Regulatorisk information” nedan.

2022

30 aug, 2022, 19:10
Novedo har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 250 MSEK inom ramen för existerande obligationslån

19 aug, 2022, 07:30
Regulatorisk information
Novedo publicerar Q2-rapport och uppdatering av förvärvspipeline samt överväger obligationsemission

”Under andra kvartalet har vi fortsatt att växa vår industrigrupp. Vi har hittills i år förvärvat åtta nya bolag. Sedan starten för drygt ett år sedan har vi genomfört 19 förvärv och totalt omsätter gruppen pro forma cirka 2 050 MSEK med en EBITDA om cirka 260 MSEK* på årsbasis.”, säger Per-Johan Dahlgren, VD och koncernchef för Novedo.

17 aug, 2022, 11:00
Novedo tidigarelägger publicering av Q2-rapport till den 19 augusti 2022

1 jul, 2022, 09:00
Novedos portföljbolag ProvideU förvärvar Elektronik Mekanik i Västerås

Ett av företagsgruppen Novedos portföljbolag, ProvideU, har idag tecknat avtal om att förvärva Elektronik Mekanik i Västerås (EM). Med förvärvet ökar Novedo sin proformerade omsättning på rullande 12 månadersbasis till drygt 2 miljarder SEK och sin EBITDA till 292 MSEK.

1 jul, 2022, 08:55
Novedo förvärvar Nordsign AB

Företagsgruppen Novedo har idag tecknat avtal om att förvärva Nordsign AB. Bolaget är Novedos artonde förvärv sedan starten 2021. Med förvärvet av Nordsign uppgår Novedos proformerade omsättning till cirka 2 miljarder SEK med en EBITDA om 277 MSEK.

7 jun, 2022, 16:00
Kommuniké från årsstämma i Novedo Holding AB (publ)

1 jun, 2022, 09:05
Novedo förvärvar Total Fasad Stockholm AB

Företagsgruppen Novedo har förvärvat Total Fasad Stockholm AB samt dess dotterbolag Total Fönsterrenovering Stockholm AB. Koncernen är Novedos sjuttonde förvärv sedan starten 2021 och med förvärvet omsätter Novedo ca 1,9 miljarder SEK med en EBITDA om ca 260 MSEK pro forma.

1 jun, 2022, 09:00
Novedo förvärvar BATAB Bygg- & Akustikteknik AB

Företagsgruppen Novedo har förvärvat BATAB Bygg- & Akustikteknik AB. BATAB AB är Novedos sextonde förvärv sedan starten 2021, det femte förvärvet under 2022 och ännu ett steg mot börsintroduktionen som är planerad att ske under det första halvåret 2023. Efter förvärvet har Novedo en proformerad omsättning på cirka 1,8 miljarder SEK och en EBITDA på cirka 250 MSEK.

31 maj, 2022, 09:00
Regulatorisk information
Novedo Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2022

”Jag räknar med att våra marginaler kommer ligga kvar på fortsatt goda nivåer och att vår företagsgrupp fortsätter att växa i styrka och storlek”, säger Per-Johan Dahlgren, VD för Novedo.

6 maj, 2022, 10:00
Kallelse till årsstämma 2022 i Novedo Holding AB (publ)

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334-4202 ("Novedo" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 juni 2022 klockan 14.00 på Convendum på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Registrering öppnar klockan 13.30.

Ladda fler