Logotype

Press­meddelanden

För att endast se press­meddelanden som offentliggjorts enligt lag eller andra regelverk, vänligen välj ”Regulatorisk information” nedan.

2024

20 jun, 2024, 07:55
Regulatorisk information
Novedo utser Jonas Söderkvist till ny CFO

Novedo Holding AB:s (publ) (”Novedo”) har idag utsett Jonas Söderkvist till ny CFO och medlem av koncernledningen. Jonas tillträder sin roll under tredje kvartalet 2024 och ersätter då Lars Kvarnsund som varit interim CFO sedan december 2023.

16 maj, 2024, 15:05
Regulatorisk information
Kommuniké från årsstämma 2024

Årsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 hölls idag den 16 maj 2024 i Stockholm. Samtliga beslut, förutom ersättning till styrelse, var i enlighet med de förslag som lämnats på förhand av valberedningen och styrelsen. Vid stämman var 80,7 procent av bolagets aktier och röster representerade.

Stämman fattade i korthet följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen
för räkenskapsåret 2023.

8 maj, 2024, 07:30
Regulatorisk information
Kv1 2024: Stabilt resultat och gott orderläge

Första kvartalet (januari–mars 2024)

23 apr, 2024, 13:00
Regulatorisk information
Novedo publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Novedo Holding AB (publ) publicerar idag koncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

15 apr, 2024, 11:00
Regulatorisk information
Kallelse till årsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 ("Novedo" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 14:00 i Novedos lokaler på Linnégatan 18 i Stockholm. Registrering öppnar klockan 13:30.

14 feb, 2024, 07:30
Regulatorisk information
Bokslutskommuniké 2023: Stabil tillväxt och resultatutveckling

Fjärde kvartalet (oktober–december 2023)

19 jan, 2024, 08:15
Regulatorisk information
Novedos dotterbolag Ventilationskontroll expanderar till Skåneregionen via förvärv av OVKservice Syd AB

Novedo Holding AB:s (publ) dotterbolag Ventilationskontroll Aeolus Aktiebolag har idag tecknat avtal om att förvärva det skånebaserade bolaget OVKservice Syd AB som är en väletablerad aktör inom framförallt ventilationsbesiktning och ventilationstjänster. Bolaget har en stabil och återkommande kundbas med en årsomsättning om cirka 10 MSEK för 2023. Tillträde beräknas ske per 1 februari 2024.

2023

7 dec, 2023, 13:00
Novedo förvärvar danska infrastrukturkoncernen Nørgaard Anlæg Holding ApS med ca 160 MSEK i årsomsättning

Novedo Holding AB (publ), en nischad industrigrupp inom affärs­segementen Industri, Infrastruktur och Installation & Tjänster, har idag förvärvat den danska infrastrukturkoncernen Nørgaard Anlæg Holding ApS med dotterbolag (”Nørgaard”) och därmed genomfört koncernens tredje bolagsförvärv i Danmark. Nørgaard är beläget i södra Danmark och utför vatten-, avlopps- och landskapsentreprenader till framförallt offentlig sektor. Nørgaard rapporterade en årsomsättning om 106,3 MDKK (ca 160 MSEK) för räkenskapsåret 2022/2023. Tillträde beräknas ske Q4 2023.

6 dec, 2023, 11:40
Regulatorisk information
Novedo tillsätter interim CFO

Novedo Holding AB:s (publ) (”Novedo”) nuvarande CFO Anders Eriksson lämnar sin roll som CFO och medlem av koncernledningen. Efter överlämning tar Lars Kvarnsund från och med den 15 december 2023 över som interim CFO för Novedo. Kvarnsund har mångårig relevant erfarenhet, bland annat från rollen som CFO för börsnoterade GARO AB (publ) mellan åren 2000–2018. En rekryteringsprocess av en ny CFO för Novedo kommer att påbörjas omgående.

16 nov, 2023, 16:10
Valberedningen utsedd inför årsstämman 2024

Valberedningen inför Novedo Holding AB:s (publ) årsstämma 2024 har utsetts i enlighet med valberedningens instruktion som antogs av årsstämman den 12 maj 2023.

Ladda fler