Logotype

Press­meddelanden

För att endast se press­meddelanden som offentliggjorts enligt lag eller andra regelverk, vänligen välj ”Regulatorisk information” nedan.

2023

1 jun, 2023, 07:30
Novedo satsar på bolagsförvärv i Tyskland – utser erfarne Daniel Kral som Head of M&A

Novedo Holding AB (publ), en nischad industrigrupp inom Industri, Infrastruktur och Installation & Tjänster, med verksamhet i Sverige, Danmark och Estland har utsett Daniel Kral som Head of M&A Tyskland för att leda bolagets förvärvsarbete i Tyskland. Daniel har en gedigen erfarenhet av företagsförvärv från den tyska marknaden, vilken har en lång tradition av framgångsrika små och medelstora entreprenörsledda företag.

12 maj, 2023, 15:30
Regulatorisk information
Kommuniké från årsstämma i Novedo Holding AB (publ) den 12 maj 2023

Årsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 hölls idag den 12 maj 2023 på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Samtliga beslut var i enlighet med de förslag som lämnats på förhand av styrelsen och valberedningen. Vid stämman var 80,6 procent av bolagets aktier och röster representerade.

12 maj, 2023, 07:30
Regulatorisk information
Kv1 2023: Stabil tillväxt och starkt kassaflöde

21 apr, 2023, 10:00
Regulatorisk information
Novedo publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Novedo Holding AB (publ) publicerar idag koncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Redovisningen finns att läsa samt ladda ner som PDF-dokument på www.novedo.se.

17 apr, 2023, 18:00
Regulatorisk information
Novedo offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

5 apr, 2023, 11:00
Regulatorisk information
Kallelse till årsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 ("Novedo" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 maj 2023 klockan 14:00 i Convendums lokaler på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Registrering öppnar klockan 13:30

28 feb, 2023, 08:45
Regulatorisk information
Novedo förvärvar det danska industribolaget Stantraek A/S med en årlig omsättning om ca 220 MSEK

Novedo Holding AB (publ), en nischad industrigrupp inom Industri, Infrastruktur och Installation & Tjänster, har idag förvärvat det danska industribolaget Stantraek A/S som är en specialist inom kundanpassade komponenter och plåtdetaljer till industriella applikationer. Stantraeks omsättning för 2022 uppgick till ca 220 MSEK. Tillträde beräknas ske under Q1 2023. Efter förvärvet uppgår Novedos proformerade nettoomsättning till ca 2,7 miljarder SEK och proformerad EBITA till ca 300 MSEK.

27 feb, 2023, 08:45
Regulatorisk information
Novedo förvärvar takspecialisten Helsingborgs Byggplåt och Bra Tak Entreprenad Skåne med en samlad årsomsättning om ca 120 MSEK

Novedo Holding AB (publ), en nischad industrigrupp inom Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster, har idag tecknat avtal om förvärv av den Skånebaserade takspecialisten Helsingborgs Byggplåt AB och det helägda dotterbolaget Bra Tak Entreprenad Skåne AB. Bolagens samlade omsättning för 2022 uppgick till cirka 120 MSEK. Tillträde beräknas ske under Q1 2023.

23 feb, 2023, 07:30
Regulatorisk information
Bokslutskommuniké 2022: Stabil tillväxt och lönsamhet

21 feb, 2023, 17:00
Regulatorisk information
Novedo har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 250 MSEK inom ramen för existerande obligationslån

Stockholm, 21 februari 2023 (17:00 CET)

Ladda fler