Logotype

Press­meddelanden

För att endast se press­meddelanden som offentliggjorts enligt lag eller andra regelverk, vänligen välj ”Regulatorisk information” nedan.

2023

24 aug, 2023, 08:00
Regulatorisk information
Novedo uppdaterar bolagets finansiella mål

Novedo Holding AB (publ) (”Novedo” eller ”Bolaget”), en nischad industrigrupp inom affärs­segmenten Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster, har idag antagit uppdaterade finansiella mål. Novedo har tidigare kommunicerat att Bolaget förbereder sig för en börsnotering under 2023, förutsatt att marknadsförutsättningarna är de rätta. De av styrelsen uppdaterade finansiella målen är villkorade av att Novedo genomför en börsnotering.

24 aug, 2023, 07:00
Regulatorisk information
Kv2 2023: Stark tillväxt och stabil utveckling

Andra kvartalet (april–juni 2023)

23 aug, 2023, 16:55
Regulatorisk information
Kallelse till extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org.nr 559334-4202 (”Novedo” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 september 2023 kl. 09:00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s lokaler på Hamngatan 2, 111 47 Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 08:30. I anledning av denna kallelse är den tidigare aviserade extra bolagsstämman den 18 september 2023 inställd.

17 aug, 2023, 14:30
Regulatorisk information
Kallelse till extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org.nr 559334-4202 (”Novedo” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 september 2023 kl. 09:00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s lokaler på Hamngatan 2, 111 47 Stockholm i Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 08:30.

14 aug, 2023, 08:00
Regulatorisk information
Kv2 2023: Publicering av preliminära siffror avseende omsättning och resultat

Novedo Holding AB (publ) ("Novedo") meddelar preliminära omsättnings- och resultatsiffror för andra kvartalet 2023 samt första halvåret 2023. Utfallet för kvartalet är preliminärt och siffrorna är ej reviderade eller översiktligt granskade av revisor. En fullständig delårsrapport för perioden januari – juni 2023 publiceras den 24 augusti 2023.

14 aug, 2023, 07:30
Regulatorisk information
Styrelseförändring i Novedo

Styrelseledamot Fredrik Lidjan har idag aviserat att han avser att lämna Novedo Holding AB:s (publ) (”Novedos”) styrelse till följd av tidsbrist. Fredrik kvarstår som styrelsemedlem fram till och med den extra bolagsstämma som bolaget planerar att hålla inom ramen för börsförberedande aktiviteter.

6 jul, 2023, 07:30
Novedo utser rådgivare och avser att kalla till extra bolagsstämma i syfte att förbereda för börsnotering
Novedo Holding AB (publ) (”Novedo eller Bolaget”), en nischad industrigrupp inom Industri, Infrastruktur och Installation & Tjänster, bedriver som tidigare kommunicerat en så kallad dual-track process, vilket innefattar att förbereda Novedo för en börsnotering under 2023 givet att marknadsförutsättningarna är de rätta. Inom ramen för börsförberedande aktiviteter har Novedo mandaterat rådgivare samt avser att kalla till en extra bolagsstämma för att fatta börsförberedande beslut.
1 jun, 2023, 07:30
Novedo satsar på bolagsförvärv i Tyskland – utser erfarne Daniel Kral som Head of M&A
Novedo Holding AB (publ), en nischad industrigrupp inom Industri, Infrastruktur och Installation & Tjänster, med verksamhet i Sverige, Danmark och Estland har utsett Daniel Kral som Head of M&A Tyskland för att leda bolagets förvärvsarbete i Tyskland. Daniel har en gedigen erfarenhet av företagsförvärv från den tyska marknaden, vilken har en lång tradition av framgångsrika små och medelstora entreprenörsledda företag.
12 maj, 2023, 15:30
Regulatorisk information
Kommuniké från årsstämma i Novedo Holding AB (publ) den 12 maj 2023
Årsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 hölls idag den 12 maj 2023 på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Samtliga beslut var i enlighet med de förslag som lämnats på förhand av styrelsen och valberedningen. Vid stämman var 80,6 procent av bolagets aktier och röster representerade.
12 maj, 2023, 07:30
Regulatorisk information
Kv1 2023: Stabil tillväxt och starkt kassaflöde
Ladda fler