Logotype

Press­meddelanden

För att endast se press­meddelanden som offentliggjorts enligt lag eller andra regelverk, vänligen välj ”Regulatorisk information” nedan.

2023

2 nov, 2023, 07:30
Regulatorisk information
Kv3 2023: Stabil tillväxt och utveckling

Tredje kvartalet (juli–september 2023)

1 nov, 2023, 16:15
Regulatorisk information
Novedo tidigarelägger publicering av Q3-rapport 2023 till den 2 november 2023

Novedo Holding AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 till den 2 november 2023 mot bakgrund av att rapporten är färdigställd tidigare än beräknat. Tidigare datum för publicering av rapporten var satt till den 16 november 2023.

21 sep, 2023, 10:00
Regulatorisk information
Kommuniké från extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334-4202, hölls idag den 21 september 2023 i Stockholm. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och riktade nyemissioner av aktier, i enlighet med de förslag som lämnats på förhand av styrelsen. Vid stämman var 80,7 procent av bolagets aktier och röster representerade.

14 sep, 2023, 15:40
Regulatorisk information
Novedo erhåller godkännande från obligationsinnehavarna avseende villkorsändringar för utestående obligationslån

Den 28 augusti 2023 initierade Novedo Holding AB (publ) (”Novedo” eller ”Bolaget”) ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende vissa ändringar av obligationsvillkoren (”Obligationsvillkoren”) för Bolagets utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0017070980 (”Obligationerna”). Det Skriftliga Förfarandet har idag framgångsrikt avslutats. Cirka 82 procent av det justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för förslaget.

28 aug, 2023, 13:45
Regulatorisk information
Novedo initierar skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för utestående obligationslån

Novedo Holding AB (publ) (”Novedo” eller ”Bolaget”) har idag inlett ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende Bolagets utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0017070980 (”Obligationerna”) i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”) för att efterfråga vissa ändringar av Obligationsvillkoren, däribland en villkorad förlängning av löptiden med tolv månader (”Ändringarna”). Obligationsinnehavare som representerar cirka 49 procent av utestående nominellt belopp under Obligationerna har åtagit sig att rösta för förslaget i det Skriftliga Förfarandet.

24 aug, 2023, 08:00
Regulatorisk information
Novedo uppdaterar bolagets finansiella mål

Novedo Holding AB (publ) (”Novedo” eller ”Bolaget”), en nischad industrigrupp inom affärs­segmenten Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster, har idag antagit uppdaterade finansiella mål. Novedo har tidigare kommunicerat att Bolaget förbereder sig för en börsnotering under 2023, förutsatt att marknadsförutsättningarna är de rätta. De av styrelsen uppdaterade finansiella målen är villkorade av att Novedo genomför en börsnotering.

24 aug, 2023, 07:00
Regulatorisk information
Kv2 2023: Stark tillväxt och stabil utveckling

Andra kvartalet (april–juni 2023)

23 aug, 2023, 16:55
Regulatorisk information
Kallelse till extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org.nr 559334-4202 (”Novedo” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 september 2023 kl. 09:00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s lokaler på Hamngatan 2, 111 47 Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 08:30. I anledning av denna kallelse är den tidigare aviserade extra bolagsstämman den 18 september 2023 inställd.

17 aug, 2023, 14:30
Regulatorisk information
Kallelse till extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org.nr 559334-4202 (”Novedo” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 september 2023 kl. 09:00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s lokaler på Hamngatan 2, 111 47 Stockholm i Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 08:30.

14 aug, 2023, 08:00
Regulatorisk information
Kv2 2023: Publicering av preliminära siffror avseende omsättning och resultat

Novedo Holding AB (publ) ("Novedo") meddelar preliminära omsättnings- och resultatsiffror för andra kvartalet 2023 samt första halvåret 2023. Utfallet för kvartalet är preliminärt och siffrorna är ej reviderade eller översiktligt granskade av revisor. En fullständig delårsrapport för perioden januari – juni 2023 publiceras den 24 augusti 2023.

Ladda fler