Logotype

Vision och affärs­idé

Vision

Förstahandsvalet för små och medelstora B2B-bolag som vill fortsätta utveckla och växa sin affär för att nå långsiktig hållbar lönsamhet.

Affärs­idé

Novedo förvärvar och utvecklar stabila B2B-bolag inom affärs­segmenten Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster som via affärs­mannaskap och sunda värderingar blir starkare tillsammans.