Logotype

Vision och affärsidé

Vår vision är att vara förstahandsvalet för små och medelstora företag som vill fortsätta utveckla sin affär med fokus på affärsmannaskap och sunda värderingar.

Långsiktig utveckling

Novedo drivs med en övertygelse att de bästa affärsbesluten fattas nära verksamheten, kunderna och marknaden av kunniga entreprenörer och medarbetare med en decentraliserad bolagsstyrning. Novedos fokus är att skapa individuella förutsättningar för våra förvärvsbolag för att bolagen ska utvecklas på bästa sätt. Det gör Novedo genom att skapa erfarenhetsutbyte mellan entreprenörer och stöd i strategiska frågor som gör att industrigruppens bolag blir starkare tillsammans. Novedo följer bolagsstyrningsprinciper som skapar tydliga förutsättningar i samverkan mellan Novedo och bolagen. Novedo värnar om att entreprenörerna i förvärvsbolagen fortsätter leda sina bolag och genom kontinuerlig ledarskapsutveckling säkerställa att de utvecklar affärsmannaskapet och säkerställa bästa möjliga ledarskap i gruppen. Novedo uppmuntrar även entreprenörerna att bli delägare i Novedogruppen.

Hållbarhet

Novedokoncernen stödjer FN Global Compact och står bakom Agenda 2030. Bolaget bedömer sig ha största möjlighet att påverka inom: nummer 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), 10 (minskad ojämlikhet), 11 (hållbara städer och samhällen) samt 12 (konsumtion och produktion).

Synergier

Bolag blir starkare tillsammans. En del av värdeskapandet grundar sig i synergier som skapas inom företagsgruppen såsom stordriftsfördelar i inköp och HR-arbete.

Företagskultur

Företagskulturen är central i Novedos strategi, vid förvärvstillfället och i det dagliga arbetet ute i verksamheterna. Därför arbetar vi aktivt för att alla företag i branschgruppen verka i linje med koncernens kärnvärden; förtroende, affärsmannaskap, verksamhetsnära.

Ledarskap

Bland Novedos bolag återfinns tydliga entreprenörer, ofta med en lång historia inom bolaget och med erfarenhet av att leda och växa en verksamhet. Vi jobbar aktivt med att ta tillvara på de erfarenheter och kompetenser som ryms inom vår industrigrupp och stötta våra entreprenörerar i deras fortsatta tillväxtresa, bland annat genom ledarskapsutbildningar och kompetensutveckling. 

Kompetensförsörjning

Novedo ska eftersträva att hitta och behålla medarbetare med hög kompetens inom industri och affärsutveckling, som omfamnar Novedos kärnvärden. I det arbete ingår även att  säkerställa att det finns en successionsföljd i händelsen av att ett industrigruppens bolag behöver tillsätta en ny VD.