Logotype

Om oss

Novedo förvärvar lönsamma bolag med en beprövad affärsmodell, utvecklad nischposition och sund affärskultur. De förvärvade bolagen ges individuella förutsättningar att över tiden utvecklas och skapa bästa möjliga värdetillväxt.

Affärsmannaskap i fokus

Novedo ser gärna att entreprenören driver bolaget vidare. Därför erbjuds alla ägare möjligheten att bli detta i Novedo. Hittills har majoriteten av entreprenörerna valt att bli aktieägare i Novedo. Novedo grundades 2020 med visionen vara förstahandsvalet för små och medelstora företag som vill fortsätta utveckla sin affär med fokus på affärsmannaskap och sunda värderingar. Sedan starten har vi kommit ganska långt med vår vision.

Novedos bolag erbjuder ett brett sortiment av tjänster inom segmenten industri, infrastruktur samt installation och tjänster och fokuserar enbart på business-to-business. 

Novedo i siffror

2700

MSEK, proformerad omsättning

1250

medarbetare

3

segment

per 28 februari 2023

Fokuserad industrigrupp inom tre segment

Industri

Segmentet består av bolag som i hög utsträckning har egen tillverkning eller handelsprodukter ämnade för B2B.

Infrastruktur

Segmentet består av specialistbolag verksamma inom infrastrukturprojekt.

Installation och tjänster

Segmentet består av bolag som erbjuder installation, service och underhåll av fastigheter framförallt riktade till fastighetsägare och allmännyttan.

Vår strategi och vision

Läs om vår strategi och vision 

Strategi och vision

Våra entreprenörer

Bekanta dig med våra entreprenörer 

Våra entreprenörer

Att sälja till Novedo

Vi söker alltid efter nya spännande bolag

Att sälja till Novedo

Investerare

Vi tillhandahåller tydlig och aktuell finansiell information

Investerare