Logotype

Om oss

Novedo förvärvar lönsamma bolag med en beprövad affärs­modell, utvecklad nischposition och sund affärs­kultur. De förvärvade bolagen ges individuella förutsättningar att över tiden utvecklas och skapa bästa möjliga värdetillväxt.

Fokuserad industrigrupp inom tre segment

Industri

Affärssegmentet Industri består av industriella nischbolag som tillför tydligt kundvärde inom tillverkning eller handel ämnad för B2B, tex underleverantörer till produktbolag, distributörer och bolag med egen produktutveckling.

Infrastruktur

Affärs­segmentet Infrastruktur består av specialistbolag verksamma inom infrastrukturprojekt, såsom bergsförflyttning, markarbeten med tillhörande områden, underhåll av väg- och kraftinfrastruktur samt infrastrukturell byggnation inom tex fiber och vatten.

Installation och tjänster

Affärs­segmentet Installation & Tjänster består av bolag som erbjuder installation, service och underhåll till fastigheter, framförallt kommersiella fastighetsägare och allmännyttan.

Novedo i siffror

2.7

MDSEK omsättning (Helåret 2023)

3

segment

1300

medarbetare

per 31 december 2023

Vår förvärvsstrategi

Läs om vår förvärvsstrategi

Förvärvsstrategi

Våra entreprenörer

Bekanta dig med våra entreprenörer 

Våra entreprenörer

Att sälja till Novedo

Vi söker alltid efter nya spännande bolag

Att sälja till Novedo

Investerare

Vi tillhandahåller tydlig och aktuell finansiell information

Investerare