Logotype

Obligation

Novedo har den 26 november 2021 emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 750 miljoner SEK under ett ramverk om totalt 1,5 miljarder SEK. Novedo emitterade den 6 september 2022 ytterligare obligationer under obligationslånet om 250 miljoner SEK. Totalt utestående belopp under obligationslånet är 1 miljard SEK. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om 3m STIBOR + 650 baspunkter med slutligt förfall i november 2024.

Obligationslånet (ISIN: SE0017070980) är upptaget till handel på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer per den 28 oktober 2022.

Obligation 2021/2024

Obligationsprospekt 25 oktober 2022

Obligationsvillkor (engelska)

Årsredovisningar garantigivare

Deramont Entreprenad AB - årsredovisning 2021-07-01 - 2021-12-31

Deramont Entreprenad AB - årsredovisning 2020-07-01 - 2021-06-30

Deramont Entreprenad AB - årsredovisning 2019-07-01 - 2020-06-30

Elforum Göteborg AB - årsredovisning 2021

Elforum Göteborg AB - årsredovisning 2020

Hansson & Ekman Isolerings Aktiebolag - årsredovisning 2020-05-01 - 2021-04-30

Hansson & Ekman Isolerings Aktiebolag - årsredovisning 2019-05-01 - 2020-04-30

Kulturmålarna i Linköping Aktiebolag - årsredovisning 2020-09-01 - 2021-08-31

Kulturmålarna i Linköping Aktiebolag - årsredovisning 2019-09-01 - 2020-08-31

Kulturmålarna i Norrköping Aktiebolag - årsredovisning 2020-09-01 - 2021-08-31

Kulturmålarna i Norrköping Aktiebolag - årsredovisning 2019-09-01 - 2020-08-31

Olle Timblads Målerifirma AB - årsredovisning 2021

Olle Timblads Målerifirma AB - årsredovisning 2020

Skanstulls Måleri Aktiebolag - årsredovisning 2021

Skanstulls Måleri Aktiebolag - årsredovisning 2020

Tyresö Målericentral AB - årsredovisning 2021

Tyresö Målericentral AB - årsredovisning 2020

Uni-vent Rör AB - årsredovisning 2021

Uni-vent Rör AB - årsredovisning 2020

Valter Eklund Stenentreprenader AB - årsredovisning 2021-05-01 - 2021-12-31

Valter Eklund Stenentreprenader AB - årsredovisning 2020-05-01 - 2021-04-30

Valter Eklund Stenentreprenader AB - årsredovisning 2019-05-01 - 2020-04-30

VE Sten AB - årsredovisning 2021-05-01 - 2021-12-31

VE Sten AB - årsredovisning 2020-05-01 - 2021-04-30

VE Sten AB - årsredovisning 2019-05-01 - 2020-04-30

Press­meddelanden

Novedo offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av bolagets obligationer vid Nasdaq Stockholm

2022-08-30 Novedo har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 250 MSEK inom ramen för existerande obligationslån

2021-11-15 Nytt obligationslån – 750 MSEK