Logotype

Obligation

Novedo har den 26 november 2021 emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 750 miljoner SEK under ett ramverk om totalt 1,5 miljarder SEK. Novedo har därefter emitterat ytterligare obligationer under obligationslånet om 500 miljoner SEK. Totalt utestående belopp under obligationslånet är 1 250 miljoner SEK. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om 3m STIBOR + 650 baspunkter med slutligt förfall i november 2024.

Obligationslånet (ISIN: SE0017070980) är upptaget till handel på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer per den 28 oktober 2022.

Obligation 2021/2024

Kallelse till skriftligt förfarande 28 augusti 2023 (på engelska)

Obligationsprospekt 17 april 2023 (engelska)

Obligationsprospekt 25 oktober 2022

Obligationsvillkor (engelska)

Årsredovisningar garantigivare

Deramont Entreprenad AB - årsredovisning 2021-07-01 - 2021-12-31

Deramont Entreprenad AB - årsredovisning 2020-07-01 - 2021-06-30

Deramont Entreprenad AB - årsredovisning 2019-07-01 - 2020-06-30

Elforum Göteborg AB - årsredovisning 2021

Elforum Göteborg AB - årsredovisning 2020

Hansson & Ekman Isolerings Aktiebolag - årsredovisning 2020-05-01 - 2021-04-30

Hansson & Ekman Isolerings Aktiebolag - årsredovisning 2019-05-01 - 2020-04-30

Kulturmålarna i Linköping Aktiebolag - årsredovisning 2020-09-01 - 2021-08-31

Kulturmålarna i Linköping Aktiebolag - årsredovisning 2019-09-01 - 2020-08-31

Kulturmålarna i Norrköping Aktiebolag - årsredovisning 2020-09-01 - 2021-08-31

Kulturmålarna i Norrköping Aktiebolag - årsredovisning 2019-09-01 - 2020-08-31

Olle Timblads Målerifirma AB - årsredovisning 2021

Olle Timblads Målerifirma AB - årsredovisning 2020

Skanstulls Måleri Aktiebolag - årsredovisning 2021

Skanstulls Måleri Aktiebolag - årsredovisning 2020

Tyresö Målericentral AB - årsredovisning 2021

Tyresö Målericentral AB - årsredovisning 2020

Uni-vent Rör AB - årsredovisning 2021

Uni-vent Rör AB - årsredovisning 2020

Valter Eklund Stenentreprenader AB - årsredovisning 2021-05-01 - 2021-12-31

Valter Eklund Stenentreprenader AB - årsredovisning 2020-05-01 - 2021-04-30

Valter Eklund Stenentreprenader AB - årsredovisning 2019-05-01 - 2020-04-30

VE Sten AB - årsredovisning 2021-05-01 - 2021-12-31

VE Sten AB - årsredovisning 2020-05-01 - 2021-04-30

VE Sten AB - årsredovisning 2019-05-01 - 2020-04-30

Press­meddelanden

Novedo initierar skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för utestående obligationslån

Novedo offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av bolagets obligationer vid Nasdaq Stockholm

2022-08-30 Novedo har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 250 MSEK inom ramen för existerande obligationslån

2021-11-15 Nytt obligationslån – 750 MSEK