Logotype

Styrelse

Enligt Novedos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter med inga eller högst tio suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter som vid årsstämman 2022 valdes intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelseordförande

Christer Hellström

Född: 1964
Styrelseordförande sedan: 2021
Tidigare erfarenheter: Partner Accenture Nordics
Övriga befattningar: Burt,
Hidden Dreams, Mirovia, Premune
Aktieinnehav*: 490 stycken

Styrelseledamot

Mouna Esmaeilzadeh

Född: 1980
Styrelseledamot sedan: 2021
Tidigare erfarenheter: SciLife Clinic, Dr. Mouna
Övriga befattningar: Mirovia, Esmaeilzadeh Holding
Aktieinnehav*: -

Styrelseledamot

Saeid Esmaeilzadeh

Född: 1974
Styrelseledamot sedan: 2021
Tidigare erfarenheter: Grundare
Serendipity Group, Grundare
Diamorph
Övriga befattningar: Esmaeilzadeh Holding, Dr Saeid, Hidden
Dreams, Mirovia, Dentalum
Aktieinnehav*: 12 869 stycken

Styrelseledamot

Mona Örjansdotter Johansson

Född: 1969
Styrelseledamot sedan: 2021
Tidigare erfarenheter: JLL Norden, Catella Corporate Finance, Tenzing
Övriga befattningar: Grundare VD Tenzing Invest, Grundare VD Tenzing Industrihus, Styrelseledamot Granit Bostad
Aktieinnehav*: 250 stycken

Fredrik Lidjan

Styrelseledamot

Fredrik Lidjan

Född: 1973
Styrelseledamot sedan: 2021
Tidigare erfarenheter: VD Magnolia
Övriga befattningar: Magnolia Bostad
Aktieinnehav*: 76 stycken

Styrelseledamot

Erik Rune

Född: 1973
Styrelseledamot sedan: 2021
Tidigare erfarenheter: VD Magnolia Bostad, VD London & Regionals nordiska verksamhet
Övriga befattningar: VD Holmströmgruppen, Magnolia
Bostad, Mirovia
Aktieinnehav*: 523 stycken

*Aktieinnehav inklusive närstående, fysiska och jurdiska personers innehav. Aktieinnehav angivet per den 31 december 2021.