Logotype

Styrelse

Enligt Novedos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter med inga suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter valda intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelseordförande

Mikael Ericson

Styrelseordförande sedan: 2024
Född: 1960
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet, Stockholm.
Aktuella väsentliga uppdrag: VD Esmaeilzadeh Holding AB (publ), styrelseordförande Lyvia Group AB (publ) och Protium Green Solutions Ltd samt styrelseledamot E. Öhman J:or Aktiebolag, Idaion AB, Mevlogic AB och Mevlogic Holding AB, Nundinum AB, Rebellion Holding AB samt Rebellion Operations AB.
Arbetslivserfarenhet: Ledande positioner inom bank- och finansbranschen, bland annat VD för Intrum AB (publ) samt chefspositioner inom Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets.
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav: Inget innehav.

Styrelseledamot

Mouna Esmaeilzadeh

Styrelseledamot sedan: 2021
Född: 1980
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Medicine Doktor (neurovetenskap), Karolinska Institutet, Stockholm.
Aktuella väsentliga uppdrag: Vice styrelseordförande Esmaeilzadeh Hol- ding AB (publ), styrelseledamot i Mirovia Nordics AB (publ), Centripetal AB och Lycenna AB.
Arbetslivserfarenhet: Entreprenör samt grundare och VD för SciLife Clinic.
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav: Inget innehav.

Styrelseledamot

Saeid Esmaeilzadeh

Styrelseledamot sedan: 2021
Född: 1974
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Doktor inom materialkemi, Stockholms universitet.
Aktuella väsentliga uppdrag: Styrelseordförande Esmaeilzadeh Holding AB (publ), styrelseledamot Lyvia Group AB (publ), Hidden Dreams AB, Serendipity Group AB, Rebellion Capital AB, Mirovia Nordics AB (publ), Dr. Saeid AB, Eitrium AB, Centripetal AB och Ametalis AB.
Arbetslivserfarenhet: Entreprenör.
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav: 10 815 500 aktier (eget samt närstående).

Styrelseledamot

Christer Hellström

Styrelseledamot sedan: 2021 (varav styrelseordförande fram till extra bolags- stämma 12 januari 2023)
Född: 1964 Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola i Göteborg samt MBA International Business, Göteborgs universitet.
Aktuella väsentliga uppdrag: Styrelseordförande Burt Intelligence AB, Hidden Dreams AB, Mirovia Nordics AB (publ) samt styrelseledamot Burt AB, Lyvia Group AB (publ), Third Tier AB samt Third Tier Holding AB.
Arbetslivserfarenhet: Partner Accenture Nordics, VD Connecta.
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav: 12 700 aktier (eget samt närstående).

Styrelseledamot

Mona Örjansdotter Johansson

Styrelseledamot sedan: 2021
Född: 1969 
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Fastighetsvärdering och analys, KTH Stockholm, studier i företagsekonomi, Företagsekonomiska Institutet i Stockholm, professionellt styrelsearbete, Michael Berglund.
Aktuella väsentliga uppdrag: Grundare och VD för Tenzing Invest AB samt Tenzing Industrihus AB. Styrelseledamot Granit Bostad AB mfl.
Arbetslivserfarenhet: Head of Marketing & Administration och National Director JLL Norden, Head of Administration och Partner Tenzing AB samt Administrativ chef Catella Corporate Finance.
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav: 125 000 aktier (eget samt närstående).

Styrelseledamot

Erik Rune

Styrelseledamot sedan: 2021
Född: 1973
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Aktuella väsentliga uppdrag: Styrelseordförande EWTR Konsult AB, styrelseledamot Chaintraced AB och Lyvia Group AB mfl.
Arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot Magnolia Bostad AB, VD F. Holmströmgruppen AB, vVD och COO Magnolia Bostad AB, CFO CBRE Global Investors (Norden), VD London & Regional Properties (Norden).
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men ej till större aktieägare.
Aktieinnehav: 135 000 aktier (eget samt närstående).

Innehav per 31 mars 2024