Logotype

Styrelse

Enligt Novedos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter med inga suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter valda intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelseordförande

Jan Johansson

Styrelseledamot och styrelseordförande sedan: 2023
Född: 1954
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Juristexamen, Stockholms universitet.
Aktuella väsentliga uppdrag: Styrelseordförande Serneke Group AB (publ), OrganoClick AB, Midsummer AB samt vice ordförande för kinesiska Vinda samt styrelseledamot för Kährs Holding AB (publ).
Arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot för Svenska Handelsbanken och SSAB AB. VD & koncernchef SCA AB (publ), Boliden AB (publ) samt ledande befattningar inom Shell-koncernen.
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav: Inget innehav.

Styrelseledamot

Mouna Esmaeilzadeh

Styrelseledamot sedan: 2021
Född: 1980
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Medicine Doktor (neurovetenskap), Karolinska Institutet, Stockholm.
Aktuella väsentliga uppdrag: Styrelseordförande för Esmaeilzadeh Holding AB (publ), styrelseledamot i Mirovia Nordics AB (publ), Eitrium AB, Centripetal AB och Lycenna AB.
Arbetslivserfarenhet: Entreprenör samt grundare och VD för SciLife Clinic.
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav: Inget innehav.

Styrelseledamot

Saeid Esmaeilzadeh

Styrelseledamot sedan: 2021
Född: 1974
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Doktor inom materialkemi, Stockholms universitet.
Aktuella väsentliga uppdrag: VD för Esmaeilzadeh Holding AB (publ), ordförande för Lyvia Group AB (publ), styrelseledamot i Diet Doctor Sweden AB, Serendipity Group AB, Rebellion Capital AB, Dr. Saeid AB, Centripetal AB och Ametalis AB.
Arbetslivserfarenhet: Entreprenör.
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav: 12 557 aktier (eget samt närstående).

Styrelseledamot

Christer Hellström

Styrelseledamot sedan: 2021 (varav styrelseordförande fram till extra bolagsstämma 12 januari 2023)
Född: 1964
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola i Göteborg samt MBA International Business, Göteborgs universitet.
Aktuella väsentliga uppdrag: Styrelseordförande Burt Intelligence AB, Hidden Dreams AB, Mirovia Nordics AB (publ) samt styrelseledamot Burt AB, Lyvia Group AB (publ), Third Tier AB samt Third Tier Holding AB.
Arbetslivserfarenhet: Partner Accenture Nordics, vd Connecta.
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav: 482 aktier (eget samt närstående).

Styrelseledamot

Mona Örjansdotter Johansson

Styrelseledamot sedan: 2021
Född: 1969
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Fastighetsvärdering och analys, KTH Stockholm, studier i företagsekonomi, FI Stockholm. Professionellt styrelsearbete, Michael Berglund.
Aktuella väsentliga uppdrag: Grundare och VD för Tenzing Invest AB samt Tenzing Industrihus AB. Styrelseledamot Granit Bostad AB mfl.
Arbetslivserfarenhet: Head of Marketing & Administration/ National Director JLL Norden, Head of Administration/Partner Tenzing AB samt Administrativ chef Catella Corporate Finance.
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav: 250 aktier (eget samt närstående).

Styrelseledamot

Erik Rune

Styrelseledamot sedan: 2021
Född: 1973
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Aktuella väsentliga uppdrag: VD för F. Holmströmgruppen AB, styrelseledamot Magnolia Bostad AB, Lyvia Group AB mfl.
Arbetslivserfarenhet: vVD och COO Magnolia Bostad AB, CFO CBRE Global Investors, VD London & Regional Properties (nordiska verksamheten).
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men ej till större aktieägare.
Aktieinnehav: 523 aktier (eget samt närstående).

Innehav per 31 mars 2023