Logotype

Styrelse

Enligt Novedos bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter med inga eller högst tio suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sju ledamöter valda intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelseordförande

Jan Johansson

Född: 1954
Styrelseledamot och styrelseordförande sedan:
2023
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Juristexamen, Stockholms universitet
Aktuella uppdrag: Styrelseordförande Serneke Group AB (publ), OrganoClick AB, Midsummer AB samt vice ordförande för kinesiska Vinda samt styrelseledamot för Kährs Holding AB (publ).
Arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot för Svenska Handelsbanken och SSAB AB. VD & koncernchef SCA AB (publ), Boliden AB (publ) samt ledande befattningar inom Shell-koncernen.
Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav: Inget innehav.

Styrelseledamot

Mouna Esmaeilzadeh

Född: 1980
Styrelseledamot sedan: 2021
Tidigare erfarenheter: SciLife Clinic, Dr. Mouna
Övriga befattningar: Mirovia, Esmaeilzadeh Holding
Aktieinnehav*: -

Styrelseledamot

Saeid Esmaeilzadeh

Född: 1974
Styrelseledamot sedan: 2021
Tidigare erfarenheter: Grundare
Serendipity Group, Grundare
Diamorph
Övriga befattningar: Esmaeilzadeh Holding, Dr Saeid, Hidden
Dreams, Mirovia, Dentalum
Aktieinnehav*: 12 869 stycken

Styrelseledamot

Christer Hellström

Född: 1964
Styrelseledamot sedan: 2021 2021 (varav ordförande fram till 12 januari 2023)
Tidigare erfarenheter: Partner Accenture Nordics
Övriga befattningar: Burt,
Hidden Dreams, Mirovia, Premune
Aktieinnehav*: 490 stycken

Styrelseledamot

Mona Örjansdotter Johansson

Född: 1969
Styrelseledamot sedan: 2021
Tidigare erfarenheter: JLL Norden, Catella Corporate Finance, Tenzing
Övriga befattningar: Grundare VD Tenzing Invest, Grundare VD Tenzing Industrihus, Styrelseledamot Granit Bostad
Aktieinnehav*: 250 stycken

Fredrik Lidjan

Styrelseledamot

Fredrik Lidjan

Född: 1973
Styrelseledamot sedan: 2021
Tidigare erfarenheter: VD Magnolia
Övriga befattningar: Magnolia Bostad
Aktieinnehav*: 76 stycken

Styrelseledamot

Erik Rune

Född: 1973
Styrelseledamot sedan: 2021
Tidigare erfarenheter: VD Magnolia Bostad, VD London & Regionals nordiska verksamhet
Övriga befattningar: VD Holmströmgruppen, Magnolia
Bostad, Mirovia
Aktieinnehav*: 523 stycken

*Aktieinnehav inklusive närstående, fysiska och jurdiska personers innehav. Aktieinnehav angivet per den 31 december 2021.