Logotype

Verksamhets­modell

Novedo drivs med en övertygelse att de bästa affärs­besluten fattas nära kunderna och marknaden av kunniga entreprenörer och medarbetare.

Centralt i Novedos verksamhets­modell är därför att dotterbolagen drivs vidare som tidigare, men där bolagen ges möjligheter att dra fördel av koncernens samlade kompetens, erfarenheter och resurser för att över tiden skapa bästa möjliga värdetillväxt.

Den löpande styrningen är målorienterad med fokus på lönsam tillväxt, kompetensutveckling samt hållbarhet. Hållbarhet är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande. Därför är hållbarhet en integrerad del av Novedos verksamhets­modell.

Utgångspunkten för koncernens hållbarhetsarbete är Novedos värderingar, koncernens uppförandekod, de tio principerna i FN Global Compact och FN:s mål för hållbar utveckling.