Logotype

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning inom Novedo syftar till att skapa värde och god avkastning på investerat kapital. Det sker genom en effektiv organisationsstruktur, system för intern kontroll och riskhantering, transparent intern och extern rapportering samt genom sund företagskultur.

Bolagsordning

Läs Novedos bolagsordning här 

Bolagsordning

Bolagsstyrningsrapport

Läs Novedos bolagsstyrningsrapport här

Bolagsstyrningsrapport

Styrelse

Bekanta dig med Novedos styrelse här

Styrelse

Koncernledning

Här kan du läsa mer om Novedos ledning

Ledning

Revisorer

Om Novedos revisorer 

Revisor

Valberedning

Här finns information om valberedningen

Valberedning

Årsstämma 2024

Läs mer om årsstämman här

Årsstämma 2024