Logotype

I korthet

Novedo är en nischad industrigrupp som förvärvar och utvecklar framstående entreprenörsdrivna B2B-bolag som blir starkare tillsammans.

  • 2,7 MDSEK i omsättning (helåret 2023).
  • 10,1 procent EBITA-marginal (helåret 2023).
  • Tre affärs­­segment, Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster.
  • 21 dotterbolag/-grupperingar i Sverige, Danmark och Estland.
  • +30 verksamhets­­år i snitt för koncernens dotterbolag.
  • 1 300 medarbetare i Sverige, Danmark, Estland samt Tyskland.