Logotype

I korthet

Novedo är en nischad industrigrupp som förvärvar och utvecklar framstående entreprenörsdrivna B2B-bolag som blir starkare tillsammans.

  • 2,5 MDSEK i omsättning (R12 månader per tredje kvartalet 2023).
  • 9,7 procent EBITA-marginal (R12 månader per tredje kvartalet 2023).
  • Tre affärs­segment, Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster.
  • 20 dotterbolag/-koncerner i Sverige, Danmark och Estland.
  • 30+ verksamhets­år i snitt för koncernens dotterbolag.
  • 1 300 medarbetare i Sverige, Danmark, Estland samt Tyskland.