Logotype

Finansiell kalender

2023

2023-02-23

Bokslutskommuniké 2022

2023-04-21

Årsredovisning 2022

2023-05-12

Kvartalsrapport Q1 2023

2023-05-12

Årsstämma 2023

2023-08-24

Kvartalsrapport Q2 2023

2023-11-16

Kvartalsrapport Q3 2023