Logotype

Aktieägare

Novedo är ett svenskt onoterat aktiebolag. Bolagets aktiekapital uppgår till cirka 552 000 SEK fördelat på 30 960 aktier, envar med ett nominellt värde av 17,83 SEK. Samtliga aktier är av samma slag och har lika rätt i alla avseenden.

Per den 31 december 2022 äger Esmaeilzadeh Holding AB 67,0 procent av Novedos aktier. Därutöver har F Holmström PE 3 AB ett aktieinnehav om 13,6 procent. Ingen annan aktieägare äger över tio procent av bolagets aktier.