Logotype

Aktieägare

Novedo är ett svenskt onoterat aktiebolag. Bolagets aktiekapital uppgår till cirka 552 000 SEK fördelat på 30 960 aktier, envar med ett nominellt värde av 17,83 SEK. Samtliga aktier är av samma slag och har lika rätt i alla avseenden.

Säljande tidigare ägare till samtliga bolag som finns inom Novedokoncernen per 30 juni 2022 har valt att bli delägare i Novedo.

Nedan följer de tio största aktieägarnas egna och närståendes innehav per den 30 juni 2022.

 Antal aktier Innehav, % Röster, % 
Spartacus Partners AB 18 84960,8860,88
F Holmström PE 3 AB4 20713,5913,59
Esmaeilzadeh Holding AB1 4604,724,72
Cambo Holding AB1 3374,324,32
L Ruzgas Invest AB5881,901,90
Centripetal AB5831,881,88
Alpcot AB2980,960,96
Per-Johan Dahlgren2500,810,81
PJD Invest AB2500,810,81
Stockholm Miami Home AB 2500,810,81

Källa: Ägarnas egna uppgifter.