Logotype

Koncernledning

Styrelsen utser den verkställande direktören och koncernchefen. Denne ansvarar med koncernledningen för den dagliga verksamheten. Novedos koncernledning etablerades under 2021.

VD & Koncernchef

Per-Johan Dahlgren

VD & koncernchef sedan: 2021
Född: 1975
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Magisterexamen Industriell organisation & ekonomi, Högskolan i Halmstad samt Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, Växjö universitet (numera Linnéuniversitetet).
Aktuella uppdrag: Styrelseordförande för Liljas Plast Aktiebolag.
Arbetslivserfarenhet: VD & koncernchef S:t Eriks Group AB, VD & koncernchef AQ Group AB, vVD AQ Group AB, VD AQ Holmbergs Suzhou Co. Ltd (Kina).
Aktieinnehav: 500 aktier (eget samt närstående).

CFO

Anders Eriksson

CFO sedan: 2021
Född: 1969
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Jur.kand., Stockholms universitet.
Arbetslivserfarenhet: CFO GroupM AB, CFO Omnicom Media Group AB, VD Tatami Inc., VP Finance & Business Services, Svensk-amerikanska handelskammaren i New York.
Aktieinnehav: 250 aktier (eget samt närstående) 

COO I Operativ chef

Martin Elm

COO sedan: 2021
Född: 1975
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Studier inom företagsekonomi, inriktning entreprenörskap, vid Jönköping International Business School. samt studier inom organisation och ledarskap vid Tekniska Högskolan i Jönköping.
Arbetslivserfarenhet: VD AxInterbolaget Sverull AB, VD-uppdrag inom AQ Group; AQ ParkoPrint AB, AQ Enclosure Systems, AQ Holmbergs Suzhou Co. Ltd (Kina) samt affärsområdeschef för System Products, AQ Group AB.
Aktieinnehav: 72 aktier (eget samt närstående).

Innehav per 31 mars 2023