Logotype

Koncernledning

Styrelsen utser den verkställande direktören och koncernchefen. Denne ansvarar med koncernledningen för den dagliga verksamheten. Novedos koncernledning etablerades under 2021.

VD & Koncernchef

Per-Johan Dahlgren

VD & koncernchef: sedan 2021
Född: 1975
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Magisterexamen Industriell organisation & ekonomi, Högskolan i Halmstad samt Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, Växjö universitet (numera Linnéuniversitetet).
Aktuella uppdrag: Styrelseordförande för Liljas Plast Aktiebolag.
Arbetslivserfarenhet: VD & koncernchef S:t Eriks Group AB, VD & koncernchef AQ Group AB, vVD AQ Group AB, VD AQ Holmbergs Suzhou Co. Ltd (Kina).
Aktieinnehav: 500 aktier (eget samt närstående).

COO I Operativ chef

Martin Elm

COO: sedan 2021
Född: 1975
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Studier inom företagsekonomi, inriktning entreprenörskap, vid Jönköping International Business School. samt studier inom organisation och ledarskap vid Tekniska Högskolan i Jönköping.
Arbetslivserfarenhet: VD AxInterbolaget Sverull AB, VD-uppdrag inom AQ Group; AQ ParkoPrint AB, AQ Enclosure Systems, AQ Holmbergs Suzhou Co. Ltd (Kina) samt affärsområdeschef för System Products, AQ Group AB.
Aktieinnehav: 72 aktier (eget samt närstående).

Interim CFO

Lars Kvarnsund

Interim CFO: sedan 15 december 2023
Född: 1967
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Studier inom ekonomi från Handelshögskolan i Jönköping (JIBS).
Aktuella uppdrag: Styrelseordförande i P.O. Jansson Industri Aktiebolag samt styrelseledamot i Dentalum Group AB och Dentalum Operations AB (publ), FM Mattson AB (publ), Prido AB, United Power AB samt LKV Consulting AB.
Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom internationella industriföretag, senast som VD & koncernchef för Gunnar Johansson Gruppen AB och Gnosjö Konstsmide AB dessförinnan cirka 20 år som CFO inom GARO AB (publ).
Aktieinnehav: Inga aktier (eget samt närstående).

Innehav per 31 mars 2023