Logotype

Koncernledning

Styrelsen utser den verkställande direktören och koncernchefen. Denne ansvarar med koncernledningen för den dagliga verksamheten. Novedos koncernledning etablerades under 2021.

VD & Koncernchef

Per-Johan Dahlgren

Född: 1975
VD sedan: 2021
Tidigare befattningar: VD S:t Eriks Group, VD AQ Group
Aktieinnehav*: 500 stycken

CFO

Anders Eriksson

Född: 1969
CFO sedan: 2021
Tidigare befattningar: VD
Tatami, CFO GroupM, CFO Omnicom Media Group
Aktieinnehav*: 250 stycken

COO I Operativ chef

Martin Elm

Född: 1975
COO sedan: 2021
Tidigare befattningar: VD
Sverull, AQ Group
Aktieinnehav*: 72 stycken

*Aktieinnehav inklusive närstående, fysiska och jurdiska personers innehav. Aktieinnehav angivet per den 31 december 2021.