Logotype

Värderingar

Inom Novedo lägger vi stor vikt vid en sund företagskultur. Så pass stor vikt att det är vårt första kriterium vid ett bolagsförvärv. Vi verkar efter tre deviser; en sund företagskultur är avgörande för ett starkt bolag; bolag blir starkare tillsammans och Novedo med dotterbolag bidrar, via arbetstillfällen och lokala insatser, till ett starkare samhälle.

Inom Novedo har vi tagit fram följande värderingar som kännetecknar vår verksamhet:

Förtroende

För oss är det personliga mötet viktigt. Vi bygger långsiktiga relationer baserat på ömsesidigt förtroende och respekt.

Affärs­mannaskap

Våra bolag är specialister inom sina områden och drivs med stark professionalism och sund företagskultur. Gemensamt skapar vi bästa möjliga värdetillväxt.

Verksamhets­nära

Vår viktigaste tillgång är bolagens verksamheter samt unika historia och kultur. Beslut fattas alltid nära våra kunder, medarbetare och marknad.