Logotype

Årsstämma 2024

16 maj 2024

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 14:00 i Novedos lokaler på Linnégatan 18 i Stockholm. Registrering öppnar klockan 13:30.

Dokument

Kallelse till årsstämma 2024

Kommuniké från årsstämma 2024

Bilaga A. Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Bilaga B. Styrelsens förslag till vinstdisposition

Års– och hållbarhetsredovisning 2023

Fullmaktformulär

Press­meddelanden

Kallelse till årsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Kommuniké från årsstämma 2024