Logotype

Novedo erhåller godkännande från obligationsinnehavarna avseende villkorsändringar för utestående obligationslån

Regulatorisk information

Den 28 augusti 2023 initierade Novedo Holding AB (publ) (”Novedo” eller ”Bolaget”) ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende vissa ändringar av obligationsvillkoren (”Obligationsvillkoren”) för Bolagets utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0017070980 (”Obligationerna”). Det Skriftliga Förfarandet har idag framgångsrikt avslutats. Cirka 82 procent av det justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för förslaget.

Det Skriftliga Förfarandet initierades den 28 augusti 2023 för att efterfråga vissa ändringar av Obligationsvillkoren så som sammanfattats i Bolagets press­meddelande daterat den 28 augusti 2023 (”Ändringarna”).

Det Skriftliga Förfarandet har idag framgångsrikt avslutats. Ett tillräckligt antal röster erhölls för att bilda kvorum och cirka 82 procent av det justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för Ändringarna.

I enlighet med det Skriftliga Förfarandet kommer en Initial Samtyckesavgift (eng. Initial Consent Fee) om 1 250 000 SEK (0,1 procent av det nominella beloppet) att betalas till innehavarna av Obligationerna. Den Initiala Samtyckesavgiften kommer att betalas till innehavarna av Obligationerna genom Euroclear Sweden den 10 oktober 2023. Betalningen kommer att göras på en pro rata-basis till innehavarna av Obligationerna som är registrerade som innehavare på avstämningsdagen den 3 oktober 2023. Betalningen kommer att göras till alla innehavare av Obligationerna oaktat om sådan innehavare har deltagit i det Skriftliga Förfarandet eller röstat för eller emot Ändringarna.

En Ytterligare Samtyckesavgift (eng. Additional Consent Fee) om 11 250 000 SEK (0,9 procent av det nominella beloppet) ska betalas senast tjugo (20) bankdagar efter det att Villkoret (eng. Condition) har blivit uppfyllt.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Nordic Trustee & Agency AB (publ) på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.