Logotype

Novedo har framgångsrikt emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 750 miljoner kronor

Novedo Novedo Holding AB (publ) (“Novedo” eller “Bolaget”) har framgångsrikt emitterat sitt första seniora säkerställda obligationslån om 750 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 500 miljoner kronor (”Obligationerna”). Obligationslånet löper med en rörlig ränta om 3m STIBOR + 650 baspunkter med slutligt förfall i november 2024. Obligationsemissionen möttes av ett stort intresse från nordiska och internationella institutionella investerare och orderböckerna var kraftigt övertecknade. 

Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för att refinansiera befintlig bankskuld i Bolaget samt för förvärv. Bolaget avser att ta upp Obligationerna till handel på Frankfurt Stock Exchange (Open Market) samt att inom 12 månader ta upp Obligationerna till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

”Vi är glada över det positiva intresse och den efterfrågan som Novedos första obligationsemission möttes av i den nordiska obligationsmarknaden. Transaktionen visar på det förtroende som investerarna har för Novedos affärs­modell och möjliggör för Novedos fortsatta tillväxt, genom att långsiktigt förvärva stabila och kassaflödesgenererande bolag.”, säger Per-Johan Dahlgren, VD på Novedo

ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB har agerat arrangörer och ‘joint bookrunners’ i samband med obligationsemissionen.

Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.