Logotype

Kv1 2024: Stabilt resultat och gott orderläge

Regulatorisk information

Första kvartalet (januari–mars 2024)

  • Nettoomsättningen ökade med 12,8 procent till 664,9 MSEK (589,3), varav organisk tillväxt uppgick till -2,5 procent.
  • EBITA ökade med 19,9 procent till 55,8 MSEK (46,5) och EBITA-marginalen ökade till 8,4 procent (7,9).
  • EBIT ökade med 21,6 procent och uppgick till 41,5 MSEK (34,1).
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 39,5 MSEK (54,1).
  • OVKservice Syd AB, en väletablerad aktör inom ventilationsbesiktning och ventilationstjänster i Skåneregionen med en årsomsättning för 2023 om cirka 10 MSEK, förvärvades och tillträddes.

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Per-Johan Dahlgren, VD & koncernchef, kommenterar på första kvartalet 2024:
”Novedo inleder 2024 med ett fortsatt stabilt resultat och en god marginalutveckling. Den proformerade omsättningen R12 månader uppgick till 2,9 MdSEK med en EBITA om 313 MSEK vid kvartalets utgång.

Kvartalets nettoomsättning ökade med 12,8 procent drivet av förvärv. Den organiska tillväxten visar på stabilitet men har till viss del påverkats negativt av att påsken inföll under kvartalet samt att vinterperioden varit något längre och kallare, vilket hämmat efterfrågan på utomhusarbeten.

Novedo ser överlag ett gott orderläge inom bolagets tre affärs­segment; Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster och sammantaget är Novedo därmed väl rustat för en stabil och positiv utveckling även framöver.”