Logotype

Novedo publicerar årsredovisning för 2021

Regulatorisk information

Press­release
Stockholm, 29 april 2021

Novedos årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats: Novedo.se/investerare

 

 

 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Johan Dahlgren

VD

Novedo Holding AB (publ)

per-johan.dahlgren@novedo.se

070-597 06 44

Anders Eriksson

CFO

Novedo Holding AB (publ)

anders.eriksson@novedo.se

070-910 56 68

Denna information är sådan information som Novedo Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 29 april 2022 kl. 09.00.

Om Novedo

Novedo är en privatägd företagsgrupp som sedan 2021 förvärvar och utvecklar företag där entreprenören både vill sälja sitt bolag och driva det vidare. Gruppens 14 bolag med ca 850 anställda omsätter cirka 1,5 miljarder med en EBITDA om 186 Mkr pro forma. Bolaget planerar för en börsintroduktion under första halvåret 2023.
För mer information, besök oss på www.novedo.se.