Logotype

Novedo publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Regulatorisk information

Novedo Holding AB (publ) publicerar idag koncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

”Novedo fortsätter att visa på en stabil tillväxt och resultatutveckling när koncernens tredje verksamhets­år summeras under 2023. Vi närmar oss tre miljarder kronor i omsättning och proformerad EBITA per årsskiftet uppgick till 312 MSEK. Min bedömning är att marknadsläget för 2024 i stort är detsamma som för 2023 och att Novedo är väl rustat för en fortsatt stabil och positiv utveckling även framöver”, säger Per-Johan Dahlgren, VD & koncernchef i sitt VD-ord.

Engelsk version av bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2023 publiceras omkring den 10 maj 2024 på www.novedo.se/en.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns att läsa på www.novedo.se. Novedo har valt att inte trycka redovisningen av miljöskäl. Den som saknar möjlighet att ta del av redovisningen digitalt kan kontakta bolaget via info@novedo.se för att få en utskriven version.