Logotype

Extra bolagsstämma September 2023

21 september 2023

Aktieägarna i Novedo Holding AB (publ) (org.nr. 559334-4202) är kallade till extra bolagsstämma torsdagen den 21 september 2023 kl. 09:00 CEST i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s lokaler på Hamngatan 2 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 08:30 CEST.

Dokument

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till ändring av bolagsordningen

Förslag till ändring av bolagsordningen (ändringsmarkerad)

Styrelsens redogörelse enligt 13-6 ABL

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Fullmaktsformulär

Press­meddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ)