Logotype

Valter Eklund Stenentreprenader AB

VD: Sofie Björklund

Valter Eklund Bolagen består av Valter Eklund Stenentreprenader AB samt VE Sten AB och grundades 1938 under ­sitt ­dåvarande­ namn­ Stenfirma­ Valter ­Eklund.­ Bolagen är idag leverantör av natursten till både privata och offentliga miljöer. Produktportföljen sträcker sig från golv, fasader, trappor, badrum till trädgårdsanläggningar med gatsten eller markanläggningar i offentlig miljö. Produkterna fördelar sig jämt mellan nybyggnation samt renovering, underhåll och service.

Bolagen har 46 medarbetare och nettoomsättningen för 2023 uppgick till 100 MSEK. Bolaget tillträddes av Novedo Q2 2021.

Det är med stor glädje och respekt som jag tar mig an rollen som VD för en så anrik och välskött verksamhet som VE Group från och med januari 2024. Jag har stora skor att fylla efter mina föregångare och ser fram emot att leda och utveckla verksamheten framåt, säger

Kontakt

Korgvidegränd 5-7
162 44 Vällingby

info@ve-sten.se

ve-sten.se