Logotype

Valter Eklund Stenentreprenader AB

VD: Mikael Stjernborg

Valter Eklund/VE Sten grundades 1938 och drivs av nuvarande VD Mikael Stjernborg och kollegan Jonas Eklund (båda tidigare tredje generationens ägare). Bolaget är en leverantör av natursten till både privata och offentliga miljöer. Produktportföljen sträcker sig från golv, fasader, trappor, badrum till trädgårdsanläggningar med gatsten eller markanläggningar i offentlig miljö.

Produkterna fördelar sig jämt mellan nybyggnation samt renovering/underhåll/service.

Valter Eklund har ett 50-tal medarbetare och nettoomsättningen för 2022 uppgick till 133 MSEK. Bolaget tillträddes av Novedo Q2 2021.

Jag har förändrat och förbättrat allt jag kunnat se, och det har gett resultat. Med Novedo som ägare kan vi nu ta bolaget vidare. Att Novedo ser och respekterar bolagets historia och själ är en viktig faktor när vi valde att sälja till Novedo.

Kontakt

Korgvidegränd 5-7
162 44 Vällingby

info@ve-sten.se

ve-sten.se