Logotype

Marcus Hamber, VD

Total Fasad Stockholm AB

Total Fasad Stockholm AB är ett lönsamt bolag verksamt inom fasadunderhåll och renovering. Sedan starten 2015 har bolagen vuxit starkt. Som totalentreprenör med konkurrenskraftigt erbjudande inom fastighetssfären möter bolagen stor efterfrågan. Koncernen erbjuder helhetslösningar inom renovering av fastighetens klimatskal där stor vikt läggs på långsiktiga och hållbara lösningar.

– Vi hade flera andra intressenter som ville förvärva bolaget men vi har fått ett stort förtroende för personerna inom Novedo och vi ser också stor potential att, med hjälp av företagsgruppens muskler, få ökad kraft att växa bolaget. Jag kommer bli delägare i Novedo och ser fram emot att bygga långsiktiga värden för alla ägare.

Vi hade flera andra intressenter som ville förvärva bolaget men vi har fått ett stort förtroende för personerna inom Novedo och vi ser också stor potential att, med hjälp av företagsgruppens muskler, få ökad kraft att växa bolaget.



Kontakt

Olaus Magnus väg 17
121 45 Johanneshov

info@totalfasad.se

Till Total Fasad