Logotype

Nørgaard

VD: Michael Nørgaard

Infrastrukturkoncernen Nørgaard Anlæg Holding ApS grundades 1979 och är beläget i södra Danmark, varav huvudkontoret är baserat i Ribe (närheten av Esbjerg). Bolaget utför mark- och anläggningsarbeten framförallt till den offentliga sektorn, exempelvis kommunala energi- och VA-bolag (fjärrvärme, kloak- och avloppsarbeten) eller direkt till kommuner (urban förnyelse/trottoarer och parker). Nørgaard med dotterbolagen Nørgaard Anlæg ApS, Nørgaard Anlæg Maskinudlejning ApS, Sydvestjyllands Miljø og Genbrug ApS samt Nørgaard Anlæg Miljø ApS har cirka 45 medarbetare. Samlad omsättning för senaste räkenskapsåret som slutade per 30 september 2023 uppgick till cirka 160 MSEK. Nørgaard förvärvades och tillträddes av Novedo under Q4 2023 och ingår i Novedos affärs­segment Infrastruktur.

Det är med stor glädje som Nørgaard blir en del av Novedokoncernen och därmed även en del av en fin grupp av väletablerade bolag på Jylland. Förutom att dra fördel av, och bidra till, Novedos samlade kompetens och resurser ser vi möjlighet till att skapa reell kundnytta genom att utveckla vår affär i affärs­nära samspel inom koncernen och därmed fortsätta leverera lönsam tillväxt även framåt, säger