Logotype

Nørgaard Anlaeg Holding ApS

VD: Michael Nørgaard

Nørgaard grundades 1979 och är beläget i södra Danmark, varav huvudkontoret är baserat i Ribe (närheten av Esbjerg). Bolaget, som även består av fyra dotterbolag, har en stabil kundbas med långa kundrelationer och utför mark- och anläggningsarbeten framförallt till den offentliga sektorn, exempelvis kommunala energi- och VA-bolag (fjärrvärme, kloak- och avloppsarbeten) eller direkt till kommuner (urban förnyelse/trottoarer och parker).

Nørgaard har 45 medarbetare och omsättningen för 2023 uppgick till 183 MSEK. Bolaget förvärvades och tillträddes av Novedo under Q4 2023.

Det är med stor glädje som Nørgaard blir en del av Novedokoncernen och därmed även en del av en fin grupp av väletablerade bolag på Jylland. Förutom att dra fördel av, och bidra till, Novedos samlade kompetens och resurser ser vi möjlighet till att skapa reell kundnytta genom att utveckla vår affär i affärs­nära samspel inom koncernen och därmed fortsätta leverera lönsam tillväxt även framåt, säger