Logotype

Deramont Entreprenad AB

VD: Petter Flodén

Deramont grundades 2010 av VD Petter Flodén och hans kollega Lennart Pålsson och är en skånebaserad markentreprenör som utför grundläggningsarbeten, anläggningsarbeten, VA-arbeten, finplanering och enklare betongkonstruktion.

Kunderna består av medelstora till stora byggföretag som anlitar Deramont som underleverantör för att utföra markarbeten för bostäder, lager, skolor, kontor, logistikanläggningar etc.

Deramont har cirka 45 medarbetare och nettoomsättningen för 2022 uppgick till ca 140 MSEK. Bolaget tillträddes av Novedo Q3 2021.

Oberoendet var viktigt för mig vid en försäljning till Novedo, något Novedo har levererat på.

Kontakt

Bronsåldersgatan 10 B
213 76 Malmö

info@deramont.se

deramont.se