Logotype

Novedos dotterbolag Ventilationskontroll expanderar till Skåneregionen via förvärv av OVKservice Syd AB

Regulatorisk information

Novedo Holding AB:s (publ) dotterbolag Ventilationskontroll Aeolus Aktiebolag har idag tecknat avtal om att förvärva det skånebaserade bolaget OVKservice Syd AB som är en väletablerad aktör inom framförallt ventilationsbesiktning och ventilationstjänster. Bolaget har en stabil och återkommande kundbas med en årsomsättning om cirka 10 MSEK för 2023. Tillträde beräknas ske per 1 februari 2024.

Novedos dotterbolag Ventilationskontroll Aeolus Aktiebolag har idag tecknat avtal om att förvärva det skånebaserade bolaget OVKservice Syd AB (”OVKservice”). OVKservice utför främst ventilationsbesiktning, injustering och ventilationsrengöring, vilket utgör cirka 90 procent av intäkterna. Verksamheten består av nio medarbetare som framförallt utför verksamhet i skåneregionen. Bolaget har en bred och återkommande kundbas och cirka 50 procent av intäkterna kommer från ramavtal. OVKservice grundades ursprungligen 1996 i Löddeköpinge och togs över av nuvarande ägare och VD 2011. OVKservice har haft en stadig tillväxt och lönsamhet och årsomsättningen för 2023 uppgår till cirka 10 MSEK. Ägare och säljare är VD Fredrik Gyllander som kvarstår i sin roll som VD efter försäljningen. (www.ovkservice.se)

”Novedo har en tydlig målsättning att växa via befintliga dotterbolags strategiska och kompletterande förvärv, vilket bekräftas idag via Ventilationskontroll Aeolus Aktiebolags förvärv av det skånebaserade bolaget OVKservice Syd AB. Jag ser goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt inom ramen för denna konstellation”, säger Per-Johan Dahlgren, VD & Koncernchef Novedo.

”Efterfrågan på ventilationstjänster är stark och via förvärvet av OVKservice Syd AB så kompletterar vi vårt erbjudande samt stärker vår geografiska räckvidd och når därmed en ny kundbas, vilket sammantaget utgör ett bra fundament för fortsatt god tillväxt och lönsamhet”, säger Aleksandar Köster, VD Ventilationskontroll Aeolus Aktiebolag.

”Dialogen med Novedo och Ventilationskontrolls VD Aleksandar Köster har varit idégenererande och konstruktiv alltsedan vårt första möte och jag ser hur både OVKservice och övriga bolag inom Ventilationskontrollssfären kan dra fördelar av varandras kompetenser och erbjudande och därmed skapa de bästa förutsättningarna för ett bredare kunderbjudande och kvalitativ kundnytta via kommersiella samarbeten. Vi är mycket nöjda med att nu få ta nästa steg i bolagets utveckling tillsammans med Ventilationskontroll och Novedo”, säger Fredrik Gyllander, VD OVKservice Syd AB.

OVKservice förväntas konsolideras i Novedokoncernen per 1 februari 2024.