Logotype

Novedo utser Jonas Söderkvist till ny CFO

Regulatorisk information

Novedo Holding AB:s (publ) (”Novedo”) har idag utsett Jonas Söderkvist till ny CFO och medlem av koncernledningen. Jonas tillträder sin roll under tredje kvartalet 2024 och ersätter då Lars Kvarnsund som varit interim CFO sedan december 2023.

Novedo har idag utsett Jonas Söderkvist till ny CFO och medlem av koncernledningen. Jonas, som är civilekonom från Göteborgs universitet samt civilingenjör från Linköpings universitet, har mångårig relevant yrkeserfarenhet, bland annat som CFO för Envirotainer Group samt Ramirent Group. Därutöver har Jonas varit VD för Ramirents svenska och danska verksamhet samt Investment Manager inom Nordstjernan.

"Jag ser fram emot att få knyta Jonas Söderkvist till Novedo och ledningsteamet. Jonas har en bred industriell erfarenhet och därutöver besitter han en gedigen kompetens, både vad gäller företagsförvärv och noterad miljö. Erfarenheter och kompetens som kommer väl till pass när vi ska fortsätta att utveckla Novedo samt realisera vår tillväxtstrategi", kommenterar Novedos VD & koncernchef Per-Johan Dahlgren.

Jonas tillträder sin roll under tredje kvartalet 2024 och ersätter då Lars Kvarnsund som varit interim CFO sedan december 2023.