Logotype

Valberedningen utsedd inför årsstämman 2024

Valberedningen inför Novedo Holding AB:s (publ) årsstämma 2024 har utsetts i enlighet med valberedningens instruktion som antogs av årsstämman den 12 maj 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter:

  • Mouna Esmaeilzadeh utsedd av Esmaeilzadeh Holding AB (publ)
  • Fredrik Holmström, utsedd av F. Holmströmgruppen AB och av
    Fredrik Holmström kontrollerade bolag
  • Marc Cameras, utsedd av Cambo Holding AB

Valberedningen representerar tillsammans cirka 85 procent av det totala antalet aktier och rösterna i Novedo Holding AB (publ).

Valberedningen har utsett Fredrik Holmström till valberedningens ordförande. 

Aktieägare är välkomna att lämna förslag till valberedningen senast den 31 januari 2024,
via e-post till nominationcommittee@novedo.se.