Logotype

Styrelseförändring i Novedo

Regulatorisk information

Styrelseledamot Fredrik Lidjan har idag aviserat att han avser att lämna Novedo Holding AB:s (publ) (”Novedos”) styrelse till följd av tidsbrist. Fredrik kvarstår som styrelsemedlem fram till och med den extra bolagsstämma som bolaget planerar att hålla inom ramen för börsförberedande aktiviteter.

Från huvudägarnas och övriga styrelsemedlemmars vägnar vill jag tacka Fredrik för hans engagemang, klokhet och drivkraft som har bidragit till Novedos goda tillväxt och utveckling, säger Jan Johansson, styrelseordförande för Novedo Holding AB.

Styrelsen i Novedo består efter förändringen av ordförande Jan Johansson samt styrelseledamöterna Mouna Esmaeilzadeh, Saeid Esmaeilzadeh, Christer Hellström, Mona Örjansdotter Johansson samt Erik Rune.