Logotype

Novedo utser rådgivare och avser att kalla till extra bolagsstämma i syfte att förbereda för börsnotering

Novedo Holding AB (publ) (”Novedo eller Bolaget”), en nischad industrigrupp inom Industri, Infrastruktur och Installation & Tjänster, bedriver som tidigare kommunicerat en så kallad dual-track process, vilket innefattar att förbereda Novedo för en börsnotering under 2023 givet att marknadsförutsättningarna är de rätta. Inom ramen för börsförberedande aktiviteter har Novedo mandaterat rådgivare samt avser att kalla till en extra bolagsstämma för att fatta börsförberedande beslut.

Novedo har haft en stark tillväxt sedan första bolagsförvärvet i januari 2021. Sammantaget uppgår Novedos proformerade nettoomsättning till cirka 2,8 miljarder SEK och proformerad EBITA till 289,0 MSEK på årsbasis per 31 mars 2023. Marknadspotentialen för fortsatt lönsam tillväxt är god och som ett led i framtida kapitalanskaffning bedriver Novedo sedan en tid tillbaka en så kallad dual-track process.

Novedo har inom ramen för börsförberedande aktiviteter mandaterat ABG Sundal Collier tillsammans med Carnegie Investment Bank som finansiella rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som juridisk rådgivare.

Bolagets styrelse avser därutöver att kalla till extra bolagsstämma för att fatta börsförberedande beslut som bland annat omfattar ändring av bolagsordningen, uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen avser därutöver att föreslå en riktad nyemission av aktier i syfte att rulla upp ägandet för de entreprenörer som i samband med försäljning av sina bolag till Novedo har återinvesterat i preferensaktier i Bolagets dotterbolag Novedo AB.

Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat press­meddelande. Kallelsen med fullständiga förslag kommer även att publiceras på Novedos webbplats.