Logotype

Novedo satsar på bolagsförvärv i Tyskland – utser erfarne Daniel Kral som Head of M&A

Novedo Holding AB (publ), en nischad industrigrupp inom Industri, Infrastruktur och Installation & Tjänster, med verksamhet i Sverige, Danmark och Estland har utsett Daniel Kral som Head of M&A Tyskland för att leda bolagets förvärvsarbete i Tyskland. Daniel har en gedigen erfarenhet av företagsförvärv från den tyska marknaden, vilken har en lång tradition av framgångsrika små och medelstora entreprenörsledda företag.

Novedo har en tydlig tillväxtstrategi inom koncernens tre affärs­segment Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster, segment som över tid avses växa till tre storleksmässigt jämbördiga. Bolaget ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter i Sverige men har även en aktiv förvärvsagenda utanför Sveriges gränser.

Tyskland har en lång tradition av framgångsrika små och medelstora företag (tyska Mittelstand) som består av välskötta entreprenörsledda bolag med etablerade starka nischpositioner och Novedo ser goda tillväxtmöjligheter på den tyska marknaden via både fristående förvärv och tilläggsförvärv till befintliga dotterbolag inom koncernen.

För att leda Novedos förvärvsarbete på den tyska marknaden har bolaget utsett Daniel Kral till Head of M&A Tyskland. Daniel har en examen i företagsekonomi från Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Tyskland och har studerat vid Åbo Akademi och Åbo handelshögskola (HHÅA), Finland. Daniel har mer än 15 års erfarenhet av M&A och corporate finance, senast i rollen som Head of M&A på den börsnoterade industri-koncernen GESCO SE. Dessförinnan var han partner på M&A-firman Markus Partners i Frankfurt och har tidigare erfarenhet av M&A och corporate finance från olika roller inom Silvia Quandt, Rothschild samt Dresdner Kleinwort Wasserstein.

”Daniel Kral har en mycket relevant bakgrund och erfarenhet samt är en person med bra värderingar vilket alltid är viktigast för Novedo. Daniel är en utmärkt person att leda förvärvsarbetet på den tyska marknaden”, säger Per-Johan Dahlgren, vd & koncernchef för Novedo.

”Novedos samtliga affärs­segment lämpar sig väl för den tyska marknaden, initialt blir dock mitt fokus inom det industriella affärs­egmentet, vilket faller sig naturligt med tanke på Tysklands betydande antal av kvalitativa små och medelstora industriföretag, varav många står inför successionsplanering, säger Daniel Kral Head of M&A Tyskland, Novedo. Därutöver så passar Novedos affärs­modell och kärnvärden som ömsesidigt förtroende och respekt, stark professionalism, sund företagskultur samt fokus på kunder och medarbetare små och medelstora företag i Tyskland, vilket sammantaget utgör en bra grund för Novedo att etablera en stark position i tyska Mittelstand.

Daniel Kral tillträder sin tjänst den 1 juni 2023 och kommer ha sin bas i Frankfurt, Tyskland. Daniel rapporterar till Novedos VD & koncernchef Per-Johan Dahlgren.