Logotype

Novedo offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Regulatorisk information

Novedo Holding AB (publ) (”Novedo”) etablerade den 26 november 2021 ett ramverk för seniora säkerställda företagsobligationer om totalt 1 500 miljoner kronor med ISIN SE0017070980 (”Ramverket”). Novedo emitterade den 28 februari 2023 ytterligare obligationer om 250 miljoner kronor under Ramverket (”Obligationerna”). Totalt har obligationer om 1 250 miljoner kronor emitterats under Ramverket.

Novedo har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer och första dag för handel beräknas bli omkring den 19 april 2023. Med anledning av upptagande till handel har Novedo upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Novedos webbplats (www.novedo.se) och Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).