Logotype

Novedo har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 250 MSEK inom ramen för existerande obligationslån

Regulatorisk information
Stockholm, 21 februari 2023 (17:00 CET)

Novedo Holding AB (publ) (”Novedo” eller “Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 250 miljoner kronor (”Obligationerna”) inom ramen för Bolagets existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2024 om maximalt 1 500 miljoner kronor med ISIN: SE0017070980. Efter emissionen av Obligationerna kommer den totala utestående volymen under ramverket att öka till 1 250 miljoner kronor. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3m STIBOR + 650 baspunkter och placerades på 96,00% av par. Transaktionen tecknades i huvudsak av nordiska och europeiska institutionella investerare.

Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för att finansiera förvärv och Bolaget avser att ta upp Obligationerna till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. 

I samband med emissionen av Obligationerna har Novedos största aktieägare, Esmaeilzadeh Holding AB (publ), förbundit sig att tillhandahålla 100 miljoner kronor i ett efterställt aktieägarlån som förfaller efter obligationslånet.

ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB har agerat arrangörer och ‘joint bookrunners’ i samband med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.