Logotype

Novedo förvärvar danska infrastrukturkoncernen Nørgaard Anlæg Holding ApS med ca 160 MSEK i årsomsättning

Novedo Holding AB (publ), en nischad industrigrupp inom affärs­segementen Industri, Infrastruktur och Installation & Tjänster, har idag förvärvat den danska infrastrukturkoncernen Nørgaard Anlæg Holding ApS med dotterbolag (”Nørgaard”) och därmed genomfört koncernens tredje bolagsförvärv i Danmark. Nørgaard är beläget i södra Danmark och utför vatten-, avlopps- och landskapsentreprenader till framförallt offentlig sektor. Nørgaard rapporterade en årsomsättning om 106,3 MDKK (ca 160 MSEK) för räkenskapsåret 2022/2023. Tillträde beräknas ske Q4 2023.

Novedo har idag förvärvat den danska infrastrukturkoncernen Nørgaard (Nørgaard Anlæg Holding ApS med dotterbolagen Nørgaard Anlæg ApS, Nørgaard Anlæg Maskinudlejning ApS, Sydvestjyllands Miljø og Genbrug ApS samt Nørgaard Anlæg Miljø ApS) och därmed genomfört sitt tredje förvärv i Danmark. Säljande parter är huvudägaren och VD Michael Nørgaard samt två ledande befattningshavare verksamma inom Nørgaard, vilka samtliga kvarstår i sina roller efter försäljningen och kommer att driva vidare verksamheten på samma sätt som tidigare.

Nørgaard med 45 medarbetare grundades 1979 och är beläget i södra Danmark, varav huvudkontoret är baserat i Ribe (närheten av Esbjerg). Bolaget har en stabil kundbas med långa kundrelationer och utför mark- och anläggningsarbeten framförallt till den offentliga sektorn, exempelvis kommunala energi- och VA-bolag (fjärrvärme, kloak- och avloppsarbeten) eller direkt till kommuner (urban förnyelse/trottoarer och parker). Nørgaards lönsamhet är i linje med övriga infrastrukturbolag inom Novedo och omsättningen för senaste räkenskapsåret som slutade per 30 september 2023 uppgick till 106,3 MDKK (ca 160 MSEK). (na-ribe.dk)

Novedo har en aktiv förvärvsstrategi och infrastrukturkoncernen Nørgaard blir Novedos tredje danska bolagsförvärv sedan det första förvärvet genomfördes via Nordkabel A/S i november 2022. Nørgaard har en väletablerad marknadsposition med imponerande track-record samt potential till fortsatt stark utveckling, inte minst med hänsyn till klimatsäkring och grön energiomställning. Jag ser fram emot att VD Michael Nørgaard och hans organisation blir en del av Novedo, säger Per-Johan Dahlgren, VD & Koncernchef Novedo.
Det är med stor glädje som Nørgaard idag blir en del av Novedokoncernen och därmed även en del av en fin grupp av väletablerade bolag på Jylland. Förutom att dra fördel av, och bidra till, Novedos samlade kompetens och resurser ser vi möjlighet till att skapa reell kundnytta genom att utveckla vår affär i affärs­nära samspel inom koncernen och därmed fortsätta leverera lönsam tillväxt även framåt, säger Michael Nørgaard, VD Nørgaard.

Nørgaard kommer att ingå i Novedos segment Infrastruktur och bolaget förväntas konsolideras i Novedokoncernen under Q4 2023.