Logotype

Kommuniké från extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ) den 12 januari 2023

Regulatorisk information
Stockholm 12 januari 2023 (kl 17:30 CET)

Extra bolagsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334–4202 ("Novedo"), hölls idag
den 12 januari 2023 på Biblioteksgatan 29 i Stockholm.

Vid extrastämman fattades följande beslut:

Beslut om antal styrelseledamöter, ny styrelseledamot samt ny styrelseordförande
Stämman fattade beslut om att utöka styrelsen från sex till sju ledamöter genom nyval av ledamoten Jan Johansson som även valdes till styrelsens ordförande. Tidigare styrelseordförande Christer Hellström kvarstår i styrelsen som ordinarie ledamot.

Jan Johansson är född 1954 och har en juristexamen från Stockholms universitet. Jan har lång erfarenhet från ledande uppdrag inom Shell-koncernen och Vattenfall AB samt som VD och koncernchef för Boliden AB (publ) samt SCA AB (publ). Jan har också tidigare haft styrelseuppdrag för bland annat Svenska Handelsbanken AB och SSAB AB. Jan är idag styrelseordförande för Serneke Group AB (publ), OrganoClick AB och Midsummer AB, vice ordförande för kinesiska Vinda samt styrelseledamot för Kährs Holding AB (publ). Jan äger inga aktier i Novedo Holding AB (publ) och är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Övriga ordinarie styrelseledamöter valda vid årsstämman i juni 2022 intill slutet av nästa årsstämma är ledamöterna Mouna Esmaeilzadeh, Saeid Esmaeilzadeh, Christer Hellström, Mona Örjansdotter Johansson, Fredrik Lidjan samt Erik Rune.

Beslut om styrelsearvoden
Vid årsstämman i juni 2022 beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor till ordförande samt till 150 000 kronor till ordinarie ledamot fram till slutet av nästa årsstämma. Extrastämman beslutade att nivåerna kvarstår men att totalt belopp, på årsbasis, ökas från 1 050 000 kronor till 1 200 000 kronor till följd av utökat antal styrelseledamöter.

Styrelsen, Novedo Holding AB (publ)