Logotype

Novedos portföljbolag ProvideU förvärvar Elektronik Mekanik i Västerås

Ett av företagsgruppen Novedos portföljbolag, ProvideU, har idag tecknat avtal om att förvärva Elektronik Mekanik i Västerås (EM). Med förvärvet ökar Novedo sin proformerade omsättning på rullande 12 månadersbasis till drygt 2 miljarder SEK och sin EBITDA till 292 MSEK.

Elektronik Mekanik i Västerås är ett snabbt växande industribolag som fokuserar på tillverkning och montering av kretskort. Bolaget har en lång historik och starka kundrelationer. Sedan Thomas Zeijlon tog över som VD 2017 har bolaget dubblat sin omsättning som nu uppgår till cirka 60 MSEK med god lönsamhet.

”Jag har jobbat på EM i 30 år varav de sista 5 åren som VD. Vi har nära och bra relationer till våra kunder och vår organisation är ett enda stort team där alla drar åt samma håll. Det ska bli kul men också utmanande att bli en del av ProvideU och ingå i en större grupp. Det känns även stimulerande att bli delägare i Novedo och att få vara med på resan mot börsintroduktionen. Jag ser fram emot att få fler bollplank att dela idéer med och med större muskler kommer vi kunna ta oss an större kunder och större kunduppdrag och framför allt skapa mervärden till våra redan nöjda kunder”, säger Thomas Zeijlon, VD på EM.

EM introducerades för Novedo i samband med förvärvet av ProvideU AB som slutfördes tidigare i år. De två Västeråsbaserade bolagen är verksamma inom samma bransch men utan att konkurrera med varandra. EM kommer efter förvärvet att ligga som dotterbolag till ProvideU då det finns stora strategiska fördelar att utnyttja i ett samarbete.

”EM är ett fint bolag och vi är enormt glada att det blir en del av ProvideU. ProvideU grundades 2008 som en komponentleverantör med fokus på ritningsbundna komponenter och har utvecklats till en komplett helhetsleverantör, en ”one stop shop”, där vi erbjuder komponenter, elektroniktillverkning, box-build och leverans av kompletta system. Merparten av tillverkningen sker idag i vårt dotterbolag ProvideU Assembly som är lokaliserat i Tallinn. I och med detta förvärv får vi även en produktionsenhet i Sverige och genom en breddad kompetens stärker vi vårt erbjudande gentemot kunden, vi får möjligheter att skapa fler funktioner och vi skapar synergier genom att kunna öka merförsäljningen”, säger Fredrik Forngren, VD på ProvideU.

”ProvideUs förvärv av EM är Novedos första tilläggsförvärv, vilket är extra roligt eftersom det visar att våra bolag även kan attrahera andra och på så sätt skapa ytterligare värde ute i bolagen och för Novedo-gruppen som helhet”, säger Per-Johan Dahlgren, VD på Novedo.

Förvärvet är Novedos nittonde sedan starten och det åttonde under 2022 och är ännu ett steg mot börsintroduktionen som är planerad att ske under det första halvåret 2023. Efter förvärvet omsätter Novedo drygt 2 miljarder SEK med en EBITDA om 292 MSEK pro forma.