Logotype

Novedo förvärvar Total Fasad Stockholm AB

Företagsgruppen Novedo har förvärvat Total Fasad Stockholm AB samt dess dotterbolag Total Fönsterrenovering Stockholm AB. Koncernen är Novedos sjuttonde förvärv sedan starten 2021 och med förvärvet omsätter Novedo ca 1,9 miljarder SEK med en EBITDA om ca 260 MSEK pro forma.

Total Fasad Stockholm AB är ett lönsamt bolag verksamt inom fasadunderhåll och renovering. Sedan starten 2015 har bolagen vuxit starkt och nådde 2021 en sammanlagd omsättning om cirka 137 MSEK med en EBITDA om cirka 16 MSEK. Som totalentreprenör med konkurrenskraftigt erbjudande inom fastighetssfären möter bolagen stor efterfrågan. Koncernen erbjuder helhetslösningar inom renovering av fastighetens klimatskal där stor vikt läggs på långsiktiga och hållbara lösningar.

”Vi hade flera andra intressenter som ville förvärva bolaget men vi har fått ett stort förtroende för personerna inom Novedo och vi ser också stor potential att, med hjälp av företagsgruppens muskler, få ökad kraft att växa bolaget. Jag kommer bli delägare i Novedo och ser fram emot att bygga långsiktiga värden för alla ägare”, säger Marcus Hamber, VD för Total Fasad Stockholm AB.

Förvärvet är Novedos sjätte under 2022 och ännu ett steg mot börsintroduktionen som är planerad att ske under det första halvåret 2023. Efter förvärvet omsätter Novedo ca 1,9 miljarder SEK med en EBITDA om cirka 260 MSEK pro forma.

”Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Total Fasad Stockholm AB som ytterligare stärker vår position inom Installation och tjänster. Det är ett spännande bolag på en växande marknad som på kort tid byggt en välskött affär. Total Fasad Stockholm AB har ett starkt team med duktiga entreprenörer och vi ser att vi kan bidra till att växa affären ytterligare”, säger Per-Johan Dahlgren, VD för Novedo.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Johan Dahlgren
VD
Novedo Holding AB (publ)

per-johan.dahlgren@novedo.se
070-597 06 44

Denna information är sådan information som Novedo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2022 klockan 09:05 CEST.

Om Novedo
Novedo är en privatägd företagsgrupp som sedan 2021 förvärvar och utvecklar företag där entreprenören både vill sälja sitt bolag och driva det vidare. Gruppens 17 bolag med ca 935 anställda omsätter cirka 1,9 miljarder SEK med en EBITDA om cirka 260 MSEK pro forma. Bolaget planerar för en börsintroduktion under första halvåret 2023.
För mer information, besök oss på
www.novedo.se.