Logotype

Novedo förvärvar Sentexa AB

Företagsgruppen Novedo har förvärvat Sentexa AB. Sentexa AB är Novedos femtonde förvärv sedan starten 2021, det fjärde förvärvet 2022 och ännu ett steg mot börsintroduktionen som är planerad att ske under det första halvåret 2023.

Sentexa är ett lönsamt och expansivt el-installationsföretag med rötter och bas i Stockholm. Bolaget, som idag omsätter ca 30 miljoner SEK med en EBITDA om 6 miljoner SEK, har en mångårig historia av stadig tillväxt och god lönsamhet. Ägaren och grundaren Rickard Ericson startade bolaget 2002 och har drivit bolaget det sedan dess.

Det känns mycket bra att få komma in i en stor och välskött företagsgrupp och jag räknar med att det ger oss bättre möjligheter att växa samtidigt som vi kan fortsätta att jobba på det sätt som vi tror på. Vi har fått ett stort förtroende för ledningen i Novedo och att även få bli delägare och vara med om en börsnotering är något jag verkligen ser fram emot”, säger Rickard Ericson, vd på Sentexa.

Sentexas verksamhet, med fokus på ROT-sektorn, erbjuder allt från mindre installationer och service till kompletta projekt från projekteringsstadiet till slutmontering, allt med egna montörer och projektledare. Under de senaste åren har bolaget säkrat flera ramavtal och kontrakt med större kommuner.

”Sentexa är ett välskött bolag med en tydlig nischposition på en växande marknad. I Sentexa har man över lång tid lyckats skapa och vårda en god kultur med erfaren och kunnig personal. Jag ser med stor tillförsikt fram emot Sentexas fortsatta utveckling under ledning av Rickard Ericson, som också blir delägare i Novedo”, säger Per-Johan Dahlgren, vd för Novedo.

Denna information är sådan information som Novedo är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 02 maj 2022 klockan 07:00 CEST.