Logotype

Novedo förvärvar BATAB Bygg- & Akustikteknik AB

Företagsgruppen Novedo har förvärvat BATAB Bygg- & Akustikteknik AB. BATAB AB är Novedos sextonde förvärv sedan starten 2021, det femte förvärvet under 2022 och ännu ett steg mot börsintroduktionen som är planerad att ske under det första halvåret 2023. Efter förvärvet har Novedo en proformerad omsättning på cirka 1,8 miljarder SEK och en EBITDA på cirka 250 MSEK.

BATAB är en väletablerad och historiskt lönsam aktör inom undertak- och akustiklösningar med fokus på renoveringar och kundanpassningar av kommersiella fastigheter, industri, kontor och offentlig sektor.  Bolaget har under de senaste fem åren haft en god genomsnittlig årlig tillväxttakt med en EBITDA-marginal om ca 20 %. I år väntas omsättningen uppgå till 130 MSEK. Bolaget grundades 1975 och leds idag av Simon Carlson. Säljare är Carlson Invest Holding AB samt Sareq Invest. Simon Carlson blir i samband med förvärvet delägare i Novedo.

”När Sareq Invest kom in som delägare har mycket professionaliserats inom exempelvis det administrativa. När vi nu säljer till Novedo kommer de att ta företaget till nästa nivå vad gäller tillväxt och samtidigt fokusera på att bibehålla BATABs goda företagskultur; vi kvarstår som det lilla företaget där mina medarbetare är med från början till slut med ambitionen att leverera mer än vad kunden förväntar sig. Att jag blir delägare i Novedo sporrar mig att fortsätta bygga värde i bolaget”, säger Simon Carlson på BATAB.

”Jag är glad över förvärvet av BATAB Bygg- & Akustikteknik. BATAB kännetecknas av ett gott affärsmannaskap, starka och långsiktiga kundrelationer med erfarna medarbetare och ägare som länge satsat på att förfina professionaliteten i bolaget och diversifierat affären. Vi ser goda tillväxtmöjligheter för BATAB och ser fram emot en spännande framtid ihop”, säger Per-Johan Dahlgren, vd för Novedo.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Johan Dahlgren
VD
Novedo Holding AB (publ)

per-johan.dahlgren@novedo.se
070-597 06 44

Denna information är sådan information som Novedo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2022 klockan 09:00 CEST.

Om Novedo
Novedo är en privatägd företagsgrupp som sedan 2021 förvärvar och utvecklar företag där entreprenören både vill sälja sitt bolag och driva det vidare. Gruppens 16 bolag med ca 880 anställda omsätter cirka 1,8 miljarder SEK med en EBITDA om cirka 250 MSEK pro forma. Bolaget planerar för en börsintroduktion under första halvåret 2023.
För mer information, besök oss på
www.novedo.se.