Logotype

Novedo expanderar utanför Sverige – förvärvar danska Nordkabel A/S med en årlig omsättning om ca 315 MSEK

Regulatorisk information
Stockholm, 11 november 2022 (09:30 CET)

Novedo Holding AB (publ), en privatägd industrigrupp inom industri, infrastruktur och installation & tjänster har idag förvärvat det danska bolaget Nordkabel A/S (”Nordkabel”) och därmed genomfört bolagets första förvärv utanför Sverige. Nordkabel, som kommer att ingå i Novedos segment Infrastruktur, utför installationer och servicearbeten inom framförallt elnät, fiber samt vatten och har en stark och stabil kundbas uteslutande inom B2B med välkända bolagsnamn och kunder inom den offentliga sektorn. Nordkabel rapporterade en omsättning om 215 MDKK och EBITA om 32,5 MDKK (motsvarande ca 315 MSEK respektive 48 MSEK) för räkenskapsåret som slutade 30 juni 2022. Tillträde beräknas ske Q4 2022.

Novedo har idag förvärvat det danska bolaget Nordkabel och därmed genomfört sitt första förvärv utanför Sverige. Huvudägare och säljare är VD Henrik Hassing och verksamhets­chef Bjørn Christiansen tillsammans med andra ledande befattningshavare verksamma inom Nordkabel, vilka kvarstår i sina roller efter försäljningen och även blir delägare i Novedokoncernen.

Nordkabel med cirka 200 medarbetare grundades 1988 och finns idag på åtta jylländska orter, varav huvudkontoret är baserat i Års (närheten av Ålborg). Bolaget utför installationer och servicearbeten framförallt inom elnät, fiber samt vatten. Nordkabel har en stabil och stark kundbas uteslutande inom B2B bestående av långa kundrelationer, ofta ramavtal, och nära samarbeten med kommuner, privata och offentliga energibolag samt telekombolag. Säsongsvariationer hanteras via en god balans mellan nyinstallation och servicearbeten. Nordkabel rapporterade en omsättning om 215 MDKK och EBITA om 32,5 MDKK (motsvarande ca 315 MSEK respektive 48 MSEK) för räkenskapsåret som slutade 30 juni 2022. (nordkabel.dk)

"Novedo har en aktiv nordisk förvärvsstrategi och målet är att fortsatt växa via förvärv av kvalitativa och lönsamma bolag som har en sund företagskultur, utvecklade nischpositioner samt beprövade affärsmodeller. Nordkabel uppfyller samtliga förvärvskriterier och jag är imponerad av den starka marknadsposition som Nordkabels organisation och ledningsteam med Henrik Hassing och Bjørn Christiansen i spetsen har byggt upp på den danska marknaden i kombination med bolagets stabila omsättning och lönsamhet", säger Per-Johan Dahlgren, VD & Koncernchef Novedo.

"Det är med stor glädje som vi idag blir en del av Novedokoncernen. Fördelarna med att ingå i en starkt decentraliserad koncern ger oss det bästa från två världar; vi kan fortsätta driva vår verksamhet självständigt samtidigt som vi ges möjlighet att dra fördelar av koncernens samlade kompetens, erfarenhet och resurser, vilket ytterligare kan accelerera vår expansion och lönsamhet", säger Henrik Hassing, VD Nordkabel.

Nordkabel kommer att ingå i Novedos segment Infrastruktur och bolaget förväntas konsolideras i Novedokoncernen under Q4 2022.