Logotype

Novedo har säkerställt 150 miljoner kronor i nytt kapital genom en pre-IPO private placement och överväger att emittera ett SEK-denominerat seniort säkerställt obligationslån

Novedo Holding AB (publ) ("Novedo” eller "Bolaget”) har under oktober 2021 säkerställt 150 miljoner kronor i nytt kapital genom en pre-IPO private placement där ABG Sundal Collier AB agerade finansiell rådgivare till Bolaget. Till följd av stark efterfrågan från investerare beslutade Bolaget att utöka storleken på erbjudandet i pre-IPO private placement från 100 miljoner kronor till 150 miljoner kronor. Kapitalet kommer att användas för att stödja framtida tillväxt genom att aktivt förvärva bolag med drivna entreprenörer, starka marknadspositioner och stabil finansiell historik.

Novedo har även givit ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 8 november 2021 för att undersöka möjligheten att emittera ett treårigt seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om 750 miljoner kronor, under ett ramverk om 1,500 miljoner kronor (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas för att refinansiera befintlig bankskuld i Bolaget samt för förvärv.