Logotype

Novedo förvärvar VE Sten AB samt Valter Eklund Stenentreprenader AB

Novedo har förvärvat Valter Eklund-bolagen inklusive VE Sten AB och Valter Eklund Stenentreprenader AB. Bolagen är en komplett naturstenleverantör till både privata och offentliga fastighetsägare.

Valter Eklund-bolagen har en särställning inom naturstensbranschen. Man är helhetsleverantör av allt från golvsten, bänkskivor och stensättning av badrum till montering av hela stenfasader.

Jag är glad över att Valter Eklund-bolagen nu är ingår i Novedo. Bolaget har en tydligt ledande position på sin specialiserade marknad. Under fortsatt ledning av VD Mikael Stjernborg kommer bolagets kundorienterade företagskultur leda till nya framgångar”, säger Per-Johan Dahlgren, VD för Novedo.

Valter Eklund-bolagen drivs som en enhet där medarbetare, kunder, leverantörer och bolagets historia är viktiga. Bolaget har drivits inom familjen i tre generationer sedan starten 1938. Verksamheten bedrivs utifrån Stockholm och bolaget har i dagsläget 50 medarbetare och omsätter 140 Mkr.

”Novedo är inte de enda som hört av sig genom åren, men att de respekterar historien och företagets själ är en viktig faktor att vi valde dem. Likaså att vi också går in med en ägarandel i Novedo”, säger Mikael Stjernborg, VD för Valter Eklund-bolagen.