Logotype

Novedo förvärvar Timblads Måleri AB

Novedo har förvärvat Timblads Måleri AB.

Timblads är ett anrikt måleriföretag grundat 1933. Under en längre tid ägdes bolaget av JM men är sedan 2006 privatägt. Idag är 125 medarbetare verksamma i bolaget. Bolaget, inklusive dotterblag, omsätter ca 200 MKr. Novedo tillträdde den 1 september 2021 varvid de tidigare ägarna av Timblads Måleri gått in som delägare i Novedo.

”Jag är glad över att Timblads Måleri AB nu ingår i Novedo. Bolaget är tydligt specialiserat inom nyproduktion av bostäder respektive måleriservice och kommer även fortsättningsvis drivas av Arne Svensson som VD ”, säger Per-Johan Dahlgren, VD för Novedo.

Timblads är huvudsakligen verksamma i Stockholmsregionen. Bolaget värdesätter metodik och struktur, vilket avspeglar sig i ISO certifieringar med avseende på både kvalitet och miljö.

”Timblads är ett seröst och medvetet nischat måleriföretag. Branschen är i förändring och vår bedömning är att det är klokt att ingå i ett större sammanhang. Att Timblads nu ingår just i Novedo beror till stor del på att det innebär fortsatt frihet att driva bolaget vidare på samma sätt som tidigare”, säger Arne Svensson, VD för TImblads.

Arne Svensson driver bolaget vidare tillsammans med de övriga delägarna Bengt Kindlund, Magnus Åkerblom och Fredrik Johansson.

Filer