Logotype

Novedo förvärvar Hansson & Ekman Isolering

Novedo har förvärvat Hansson & Ekman Isolerings Aktiebolag

Hansson & Ekman Isolering är ett Uppsala-baserat företag specialiserat på teknisk isolering, injustering, mantelskarvning, märkning samt drift- & skötselinstruktioner inom VVS och industri.

Bolaget grundades 1992 och har i dagsläget 70 medarbetare och omsätter 90 MKr . Novedo tillträdde den 14 september 2021 varvid de tidigare ägarna av Hansson & Ekman Isolering gått in som delägare i Novedo.

”Jag är glad över att Hansson & Ekman Isolering nu ingår i Novedo. Bolaget har odlat en efterfrågad specialisering inom en väldefinierad nisch och Jan Larsson, som verkat i bolaget sedan 2013 kommer även fortsatt driva bolaget som VD tillsammans med grundaren Peter Hansson, säger Per-Johan Dahlgren, VD för Novedo.

Bolaget ser en stabil efterfrågeutveckling som till stora delar följer utvecklingen inom byggbranschen generellt.

Vi bestämde oss för att hitta en ny ägare som ett led i ambitionen att fortsätta växa och utveckla bolaget. Valet föll på Novedo eftersom de låter oss sköta oss själva och även fortsättningsvis driva bolaget efter eget huvud”, avslutar Jan Larsson, VD för Hansson & Ekman.