Logotype

Novedo förvärvar Elforum

Novedo har förvärvat Elforum i Göteborg AB.

Elforum är en växande elfirma som sedan starten 2018 gått från fyra anställda till dagens 24. Bolaget utgår från Mölnlycke och är verksamma i Storgöteborg med kranskommuner. Novedo tillträdde den 31 augusti 2021 varvid de tidigare ägarna av Elforum gått in som delägare i Novedo.

”Jag är glad över att Elforum nu ingår i Novedo. Det är ett företag med en stark och sund företagskultur som har framtiden för sig. Dessutom kommer det fortsatt drivas av VD Johan Andersson tillsammans med grundarna Per Romvall och Anders Wahlström”, säger Per-Johan Dahlgren, VD för Novedo.

Elforum är inriktad på entreprenad och service. Entreprenadverksamheten är viktad mot ROT-projekt inom kontor och lagerverksamhet medan serviceverksamheten har sin tyngdpunkt i försäkringsrelaterade uppdrag. Uppdragsgivarna är främst stabila entreprenadföretag, fastighetsförvaltare och försäkringsbolag.

”Alla på Elforum är varsamt rekryterade för att vara kompetenta som elektriker, ha hög ansvarsmedvetenhet för sig själva och bolaget samt vara socialt kompetenta. Med den profilen har vi lyckats skapa en förtroendefull kultur utan hierarkier. Det har gett oss en styrka som gör både oss och våra uppdragsgivare gott” säger Johan Andersson, VD för Elforum.

”Anledningen till att vi valde Novedo som ny ägare till bolaget var enkel. De toppstyr oss inte. Vi förväntas i stället driva kulturen och bolaget vidare som tidigare” avslutar Johan Andersson.