Logotype

Novedo förvärvar Deramont Entreprenad AB

Novedo har förvärvat Deramont Entreprenad AB.

Deramont Entreprenad AB är en markentreprenör i Skåne specialiserad på grundläggningsarbeten, anläggningsarbeten, VA-arbeten, finplanering samt enklare betongkonstruktioner.  Bolaget grundades 2010 i Hörby, har 40 medarbetare, omsätter 120 Mkr och äger sin maskinpark. Novedo tillträdde den 9 september 2021 varvid de tidigare ägarna av Deramont gått in som delägare i Novedo.

PerJohan Dahlgren VD Novedo
”Jag är glad över att Deramont Entreprenad AB nu ingår i Novedo. Bolaget är välskött med bra medarbetare som har mycket att göra på en god marknad”, säger Per-Johan Dahlgren, VD för Novedo.

”Vi ser en god marknad för markentreprenader. Exempelvis driver efterfrågan på nya lager- och logistikanläggningar även efterfrågan på typiska anläggningsuppdrag för Deramont”, säger Petter Flodén, medgrundare och VD.

Bolaget springer ur en väl fungerande projektgrupp hos en större aktör. Gruppens framgångsrika kultur överfördes i Deramont vid starten 2010 och har varit en bärande del av bolaget sedan dess.

”Deramont drivs med det lilla bolagets kultur. Vi trivs helt enkelt tillsammans”, avslutar Petter Flodén som nu driver bolaget vidare i samma anda tillsammans med sin medgrundare Lennart Pålsson.