Logotype

Novedo – Ny förvärvsgrupp med 10 bolag omsätter miljard

Novedo är en nyetablerad privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar tjänste- och industriföretag där entreprenören både vill sälja sitt bolag och driva det vidare.

Med Novedo har en ny typ av förvärvsdriven företagsgrupp etablerats. Det viktigaste för Novedo är själva entreprenörskapet. Man söker starka entreprenörer som vill driva sina företag vidare även efter försäljningen.

De förvärvade bolagens entreprenörer blir delägare i Novedo och bibehåller därmed en fortsatt ägarkoppling till sina bolag och får tillgång till erfarenhetsutbyte med stöd i strategiska utvecklingsfrågor. På den premissen förvärvar Novedo affärsmässiga bolag med en god kultur – bolag som tar vara på medarbetarna samt har nöjda kunder, god lönsamhet och starkt kassaflöde.

Framgångsrika företag har lyckats bygga in en bra affärsmässig kultur, och det är i mötet med entreprenören man verkligen förstår bolagets identitet. Detta är det viktigaste i vårt arbete med att hitta fina bolag och starka entreprenörer”, säger Per-Johan Dahlgren, VD för Novedo.

I augusti 2021 har Novedo förvärvat tio bolag med en samlad omsättning på en miljard SEK, bland annat Fog & Byggtjänst, Skanstulls måleri, Univent och Valter Eklund-bolagen. Övriga förvärv kommuniceras vid tillträde.

Bakom Novedo står bland andra forskaren och serieentreprenören Saeid Esmaeilzadeh som samlat en styrelse med bred erfarenhet ur svenskt näringsliv